Meld deg inn i Pressemuseets venneforening! Pressemuseet Fjeld-Ljom Meld deg inn i Pressemuseets venneforening!

Velkommen til pressemuseet Fjeld-Ljom sine sider på verdensveven.

Fjeld-Ljoms lokaler ved Hitterselva i Røros sentrum.

På disse sidene vil du finne informasjon om Pressemuseet Fjeld-Ljom, og litt om hvordan det har vært å produsere aviser i Norge fra slutten av 1800-tallet og frem til dataalderen.

Pressemuseet Fjeld-Ljom ligger i Røros sentrum, i de gamle lokalene til lokalavisen med samme navn. Det er et levende museum, hvor aviser fortsatt kan lages på gammelmåten, med blytyper, klisjeer og møysommelig arbeid.

Maskinene som finnes i museet er autentiske, og de fleste av dem er de samme som ble brukt i produksjonen av avisen Fjeld-Ljom. Noen maskiner har museet også arvet fra andre lokalaviser i Norge. Maskinene er fullt operative, og kan demonstreres på museet.

Avisen Fjeld-Ljom på Røros er en fargerik og spennende del av norsk pressehistorie, noe du kan lese mer om på historiesidene. Pressemuseet Fjeld-Ljom er en idéell stiftelse som forsøker å ivareta denne viktige delen av norsk historie.