Meld deg inn i Pressemuseets venneforening! Pressemuseet Fjeld-Ljom Meld deg inn i Pressemuseets venneforening!

Vellykket dugnadshelg 30. aug – 2 sept 2017

Nok en gang har vi gjennom ei vellykket dugnadshelg og produsert avis på gammelmåten med blysats.

Avishuset ved Hytteelva, Røros
Avishuset ved Hyttelva, 1 etasje teknisk avdeling, 2 etasje redaksjon, ekspedisjon, neste prosjekt er tilbakeføring, 3 etasje journalisthybel, nå samlingssted, kantine for dugnadsgjengen
Det gamle avishuset ved Hyttelva på Røros er jo et unikt teknisk og intellektuelt kulturminne og takket være dugnadsgjengen og venneforeningen produseres det altså avis på gammelmåten en gang i året, dvs i 2017 ble det to ganger pga Martnansutgaven. Så vidt vi veit er dette eneste bevarte komplette avishus med teknisk utstyr som fremdeles kan brukes, - i Norge, - i Nord-Europa, vi trur heller ikke det er mange i resten av Europa. Vi har nettopp fått kontakt med European Association of printing museums, så vi regner med at vi får avklart det spørsmålet og skaffe oss interessante kontakter.

Dugnadsgjengen og styret i Venneforeningen begynte å ankomme allerede onsdag 30. aug og de frammøtte gikk straks i gang med produksjonen. Målet var klart: Avisen skulle være på Gata i løpet av fredag, slik sett var det bare tida og vegen. Lørdag skulle det ikke være åpent hus, men hele dugnadsgjengen skulle på cruise på Femund, med et annet teknisk kulturminne, nemlig Fæmund II fra 1905.

Samlinga startet litt dårlig, maskinene var ikke helt samarbeidsvillige, men etter hvert rettet det meste på seg, men det var nødvendig med hjelp fra en smed hos Skanke a/s da stempelet i Linotype satte seg fast og ble litt skakt.

Etter hvert gikk arbeidet bra framover

Ane Thon Knutsen, vår nye handsetterske, forklarer NRK Trøndelag.
Utvidet dugnadsgjeng. Samarbeidet med Norsk Handverksinstitutt har jo gitt fire nye dugnadsarbeidere. Dessuten har det meldt seg flere andre som også vil bidra til å holde de gamle ferdighetene vedlike. Resultatet er at dugnadsgjengen er forsterket med 7-8 personer som alle kan deler av det viktige faget å produsere avis på gammelmåten, bl a har vi pånytt fått en handsetterske og en klisjeprodusent, Ane Thon Knutsen og Per Oscar Andersen. Maskinparken fortsetter å være en utfordring, slitne gamle maskiner krever mye vedlikehold, deler må skiftes og reservemaskiner sikres. Våre spesialister, Rudolf Olsen, Carl P. Løken og Jens Hystad, er nok de enste som kan de gamle settemaskinene, så her må det også inn noen lærlinger.

Stor innsats. Årets dugnad samlet vel 15 dugnadsarbeidere, som var på Røros i ca 3 dager hver og utførte om lag 300 arbeidstimer, i tillegg kommer det forberedende arbeidet som er nedlagt i løpet av sommeren av Karl Ole Solli og Ragnar Løkken. All erfaring tilsier at det, det gjelder å være godt forberedt, det kan jo oppstå noen tekniske utfordringer.

Jens Hystad, Stord og Karl Ole Solli, Røros.
Den frivillige innsatsen er svært verdifull, ingen andre kan levere den. Det er bare dugnadsgjengen som kan produsere avis på gammelmåten. Det må derfor understrekes at uten bidrag fra John Solheims fond, slik at reise og opphold kan dekkes, hadde det ikke vært mulig å samle dugnadsgjengen. Det er ikke mange Venneforeninger som har en slik sikkerhet i ryggen.

Avishuset med innhold eies jo av Stiftelsen Rørosmuseet, mens det er inngått driftsavtale med Museene i Sør-Trøndelag MiST avd Røros om forvaltning. Venneforeningens oppgave har gjennom alle år vært knyttet til det tekniske innholdet og avisproduksjon. Det arbeidet har funnet sin form og venneforeningen er nå klar for neste oppgave: Nemlig å få innredet og tilbakeført annen etasje; redaksjon og ekspedisjon til slik den var de siste 10-15 åra av gamle Fjell-Ljoms aktivitet.

Kåre Møller, nestor i Fjeld-Ljom, syns det var stats å hilse på den nye handsettersken, Ane Thon Knutsen, Oslo, ellers f v Bjørn Erik Eriksen, Oslo og Tor Hermansen, Oslo
Vedlikehold og stell av bygningen utvendig er eiers og forvalters ansvar, og må inn i planer og prioriteringer. Venneforeningen vil presse på at noe blir gjort, slik at huset blir godt tatt vare på og mer aktivt blir trukket inn i Verdensarvstedet Røros og circumferensen. Pressehistoria på Røros og regionen er jo en viktig del av stedets historie og betydning.

Femund bød på blikkstille sjø og sol, som sammen med Fæmund II, et annet teknisk kulturminne i Verdensarven, gjorde cruiset til en stor opplevelse. Også Fæmund II krever stor innsats slik at den kan fortsette sin viktige virksomhet på Femund.

Første samling i 2018 er bestemt til 15-18. mars 2018, men før den tid skal en settemaskin donert fra Mariendals Boktrykkeri på Gjøvik hentes og komme på plass.

Carl P. Løken, Mysen forklarer NRK Trøndelag.
Avisa skal brekkes om. Viktige drøftinger, f v Arvid Rotbakken, Elverum, trykkerisjef Torbjørn Torgersen, Flekkefjord, Bjørn Erik Eriksen, Oslo, bak Ane Thon Knutsen, Oslo
Settemaskinene funger bra, «lærlingene» koser seg, f v Torbjørn Eng, Oslo og Gunnar Tronesvold, Namsos
Teknisk ansvarlige, Jens Hystad, Stord og Carl P.Løken, Mysen, må studere settemaskinene fra alle vinkler, ikke minst fra gulvet. Hystad og Løken har deltatt i arbeidet i hh 30 og 20 år, med minst to samlinger i året