Meld deg inn i Pressemuseets venneforening! Pressemuseet Fjeld-Ljom Meld deg inn i Pressemuseets venneforening!

God jul og godt nyttår til venner av Pressemuseet Fjeld-Ljom

Julehelsing Fjeld-Ljom 2017 (illustrasjon)

Tegning av Kjell E. Midthun som før jul hadde en vellykket utstilling i avishuset ved Hyttelva.

Tegninga er trykt i avishuset på vår Heidelberg Vinge. Per Oscar Andersen i Komigrafia har levert klisje.

Vel møtt til ny innsats i 2018.


Aksidenstrykking var en viktig del av avishusets virksomhet og økonomiske grunnlag. I framtida ønsker vi å bruke Heidelberg vingen mer til småtrykk av forskjellig slag

Karl Ole Solli og Ragnar Løkken har sving på arbeidet