Meld deg inn i Pressemuseets venneforening! Pressemuseet Fjeld-Ljom Meld deg inn i Pressemuseets venneforening!

Martnasavis

Under Rørosmartnan 2017 produserte vi Martnansavis, en forbedret variant av høstens avis, nå var klisjeene kommet, redaktøren hadde vært for seint til å bestille, men også med noen nye artikler. Det betydde at både settemaskiner og trykkpressa var i virksomhet, avisa ble levert på gata av avisgutter slik det var tidligere og avishuset var åpent for mange besøkende Martnansgjester. Den nye bokserien Anna fra Røros av forfatterparet Annikki Øvergård, som består av Annikki Torgersen og Jan Erik Øvergård, han var siste journalist i Fjeld-Ljom med arbeidssted i avishuset ved Hitterelva.

Last ned Fjeld-Ljoms Martnasavis (PDF)

Noen bilder fra martnanshelga

Mette Storeng på besøk hos Fjeld-Ljom under martnan.
Fjeld-Ljom-etterkommer på besøk. Mette Storeng, her sammen med Ragnar Løkken som er en viktig brikke i avishuset, var blant Martnansgjestene. Hennes besteforeldre jobbet begge i Fjeld-Ljom. Ola Storeng, fra Kvikne, ble redaktør av Fjeld-Ljom i 1903, mens Ragna f. Prytz var bokholder. Seinere flyttet familien til Notodden der Telen ble livsoppgaven.
Torbjørn Torgersen og Arne Wold, veteran og lærling, klargjør for trykking.
Ene settemaskinen slo seg litt vrang, men Jens Hystad og Carl P. Løken, våre fremste spesialister på settemaskiner, fikk den i sving att.
Avisgutta er klar for å distribuere den blyferske Martnansavisen, fotografert sammen med forfatterparet Annikki Øvergård.