Meld deg inn i Pressemuseets venneforening! Pressemuseet Fjeld-Ljom Meld deg inn i Pressemuseets venneforening!

Innkalling til årsmøte

Det kalles med dette inn til årsmøte i Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner fredag 15. mars kl 18.00 med påfølgende middag Bergstaden Hotell Røros

Sakliste

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder og sekretær, samt to til å undertegne protokollen
  3. Styrets forslag til årsberetning og regnskap
  4. Fastsettelse av kontingent.
  5. Presentasjon av styrets arbeidsprogram og budsjett
  6. Valg av styre- og varamedlemmer, samt valg av styreleder og nestleder
  7. Valg av revisor
  8. Valg av valgkomite
  9. Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 14 dg før møtet, dvs 1. mars, sendes styrets leder. Kl 19.30 middag, påmelding til styrets leder.

Årsmelding vedlegges innkallinga. Øvrige dokumenter blir tilgjengelig på vår heimeside.

Dugnadsgjengen har samling torsdag 14 til lørdag 16. mars, oppstart av høstens Fjeld-Ljom, vedlikehold og overhaling av settemaskin.

Lørdag 16 mars kl 12-16 Åpent hus i Pressemuseet Fjeld-Ljom Avishuset ved Hittterelva Kl 15.30 Konsert Stopp pressen – slipp valsen løs.

Medlemskontingenten betyr mye for Pressemuseet Fjeld-Ljoms venners aktivitet, betal den og send oss din epostadresse, så sparer vi tid og penger. Kontingenten er: Personer: 250,- Organisasjoner: 750,- Bedrifter. 1500,- til konto 42800529020. Takk!

Med hilsen
Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner

Per Hvamstad
Styreleder

Vedlegg: