Meld deg inn i Pressemuseets venneforening! Pressemuseet Fjeld-Ljom Meld deg inn i Pressemuseets venneforening!

Aktiviteter på Pressemuseet Fjeld-Ljom

Dugnadshelg / Årsmøte 18. - 20. april, 2013

Det blir dugnadshelg i Pressemuséet Fjeld-Ljoms lokaler 18. til 20. april. Det blir også avholdt årsmøte i forbindelse med dette den 19. april.

Tidligere aktiviteter:

Dugnadshelg 23-25. september, 2011

Fredag 23. sept og lørdag 24.

Overhaling og vedlikehold av maskinene
Ferdigstilling av Fjeld Ljom, jubileumsavis Fjeld-Ljom 125 år, trykt i vår.

Søndag 25. sept

Om nødvendig fortsetter vedlikeholdsarbeidet

Også fokus på:
Opplæring / orientering til nye lystarbeidere, samarbeid med SIKA - Senter for immateriell kulturarv, Maihaugen (tidl Norsk Handverksregister) SIKA vil også dokumentere vedlikeholdsarbeidet, ikkje minst dokumentere de spesielle knep som gamle maskiner forventer og krever.

Registrerings og sikringsprosjekt: På oppdrag fra Pressemuseet Fjeld Ljoms Venner arbeider Rørosmuseet med registrering og sikring av redaksjonelt materiale, særlig bilder og klisjer. Arbeidet skjer i samarbeid med Pressehistorisk forening. Prosjektet støttes av Fritt Ord og John Solheims Fond.

Fredag 23. sept:

kl 16.30-17.30 Bergstaden hotell Samtale med samarbeidspartnere:
  • Oppgaver for Pressemuseet Fjeld-Ljom i framtida, 2012 og videre
  • Norsk Pressehistorisk Forening, Gudleiv Forr kommer til Røros
  • SIKA - Senter for immateriell kulturarv, Maihaugen (tidl Norsk Handverksregister) - Tore Tøndevold
  • Rørosmuseet
  • Destinasjon Røros

Kl 19 Middag og sosialt samvær, dugnadsgjengen, gjester, samarbeidspartnere og styret. Påmelding til Per Hvamstad 90102872, epost: per.hvamstad@online.no

Avishuset er åpent for publikum fredag og lørdag kl 11-14

Med hilsen
Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner
Per Hvamstad

Styreleder
(90102872, epost: per.hvamstad@online.no)

1. - 4. september, 2005: Dugnad i forbindelse med Den fjerde nattevakt.

I forbindelse med at Den norske Opera setter opp Den fjerde Nattevakt av Johan Falkberget, trykkes det egen avis på Pressemuseet Fjeld-Ljom. Avisen produseres med blysats og maskinene som finnes på museet.

9. - 12. juni, 2005: Dugnad, rydde og flytte ut diverse maskiner.

16. - 19. september, 2004: Dugnad i forbindelse med Johan Falkbergets 125-årsjubileum

I forbindelse med Johan Falkbergets 125-årsjubileum, trykker Pressemuseet Fjeld-Ljom en jubileumsavis. Avisen settes og trykkes i museets egne lokaler ved hjelp av utstyret som er utstilt.