Meld deg inn i Pressemuseets venneforening! Pressemuseet Fjeld-Ljom Meld deg inn i Pressemuseets venneforening!

Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner søker interesserte lystarbeidere til å holde liv i gamle fag og ferdigheter, kunnskap som gjør det mulig å kunne trykke minst ett nummer av avisen årlig på gammelmåten

Da trenger vi:

  • settere - maskinsettere og handsettere
  • trykkere

Våre dyktige lyst- og dugnadsarbeidere tilbyr, i samarbeid med Senter for immateriell kulturarv, Maihaugen (tidl. Norsk Handverksregister)opplæring på de gamle maskinene som står i Avishuset. Oppgavene passer godt for personer med bakgrunn fra grafiske fag, kunstfaglig bakgrunn og mekanisk interesserte.

Vi tilbyr spennende oppgaver i attraktivt miljø, sammen bidrar vi til å videreføre gamle fagkunnskaper og holde liv i gamle maskiner.

Ta kontakt:

Rørosmuseet v / Erik Roll, tlf 72406170, epost: erik.roll@rorosmuseet.no.
Ragnar Løkken, tlf 40017503, epost: ragnarlokken@hotmail.com.
Per Hvamstad, tlf 90102872, epost: per.hvamstad@online.no.

Se også museets heimesider, som er under omarbeiding, men inneholder intererssant stoff om maskinparken: www.fjeld-ljom.no.

Med hilsen
Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner

Per Hvamstad
Styreleder