Meld deg inn i Pressemuseets venneforening! Pressemuseet Fjeld-Ljom Meld deg inn i Pressemuseets venneforening!

Avispresse fra Lillesandsposten

Avispresse fra Lillesandposten
Avispresse fra Lillesandposten.
Avispressen sett forfra
Avispressen sett forfra.

Bygget hos Johannisberg am Rhein av firma Klein, Forst & Bohn Nachvolger. Pressen trykket i en årrekke Lillesandsposten hvor den hadde drivremmer fra det store hjulet (drivhjulet) opp til en felles drivaksel under taket. En elektrisk motor var så dyr så det var vanlig med en felles drivaksel med remmer ned til de enkelte maskiner. Det er også sveiv på det store drivhjulet slik at pressen kan sveives for hånd, en vanlig arbeidsoppgave for læreguttene før elektrisk drift ble vanlig eller om strømmen sviktet.

De samme hovedkomponenter finner man igjen i Fjell-Ljoms avispresse. Pressen består av påleggerbord hvor papiret ble lagt på. En påleggerske - det var som oftest kvinner - skjøv ett og ett ark ned til trykksylinderen og gripere tok fatt i arket og førte det rundt sylinderen mot trykkformen som var skrudd fast på fundamentet. Etter at arket er trykt mellom sylinder og fundament løsner griperne taket og arket fanges opp av utleggerpinner og legges ferdig ned på utleggerbordet. Fundamentet beveger seg fram og tilbake på store hjul som ruller på skinner omtrent som en jernbanevogn, pressen har “jernbanebevegelse”.

Denne type presse var meget utbredt i Norge også til trykking av aviser. Så sent som i 1955 ble avisen Vest-Agder i Farsund trykt på en tilsvarende presse drevet for hånd.