Meld deg inn i Pressemuseets venneforening! Pressemuseet Fjeld-Ljom Meld deg inn i Pressemuseets venneforening!

Overtakelse av Pressemuseet Fjeld-Ljom / Avishuset Fjeld-Ljom

Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner
7. april 2014

Stiftelsen Rørosmuseet
v/ styreleder Tor Indset
Sundbakken
7374 Røros

Overtakelse av Pressemuseet Fjeld-Ljom / Avishuset Fjeld-Ljom

Styret i Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner har i styremøte 4. april drøftet museumssituasjonen på Røros. Dette er problemstillinger vi har drøftet ofte de siste åra, også sammen med representanter for vår eier — Røros Museums og historielag, nå Stiftelsen Rørosmuseet og representanter for Rørosmuseet, nå MiST avdeling Røros. Etter en samlet vurdering, basert på de opplysninger vi sitter inne med og erfaringer gjennom mange år, vil Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner komme med følgende forslag:

Pressemuseet Fjeld-Ljoms venneforening kjøper avishuset Fjeld Ljom, med hus, tomt og innhold og påtar seg den framtidige drift av Pressemuseet Fjeld-Ljom.

Sikring av Avishuset Fjeld-Ljom med hus og inventar, teknisk utstyr og redaksjonelt materiale, var en viktig begivenhet. Takket være stor innsats fra lokale og sentrale krefter ble et spesielt kulturminne reddet for ettertida. Avishuset Fjeld-Ljom er så langt vi veit rimelig enestående i europeisk sammenheng. Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner har sida starten i 1986, og enkeltpersoner før den tid, deltatt i dette arbeidet og nedlagt en omfattende innsats, organisatorisk og praktisk. Gjennom dugnadsgruppa har Venneforeningen sørget for at det tekniske utstyret er vedlikeholdt og produksjon av avis på gammelmåten har kunnet fortsette. Et godt økonomisk fundament for å holde teknisk utstyr og kompetanse i hevd, er sikret gjennom John Solheims fond. Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner har følt stort ansvar for bevaring og formidling, men har også tatt ansvar for ordinært vedlikehold av bygget, i tillegg til nødvendige driftsutgifter knyttet til strøm, brannsikring og forsikring. Vi har også skaffet eksterne midler til sikring, registrering og dokumentasjon av innholdet i huset.

Opp gjennom åra har det vært ulike ambisjoner og forventninger når det gjelder Pressemuseet Fjeld-Ljom. En begynnelse på et mer omfattende pressemuseum er lagt og mange gjenstander og viktige kontakter er sikret. En del av gjenstandene er utstilt i tilknytning til pressemuseet.

Vi ser for oss en symbolsk kjøpesum, med krav om forvaltning og drift i hh til antikvariske og museale fordringer. Avishuset Fjeld-Ljom vil bli tatt vare på og utviklet videre i nært samarbeid med museums.- og verneinteresser på Røros. Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner ser fram til en rask og grundig behandling av tilbudet. Vi har årsmøte med ny dugnads- og opplæringshelg 24.-27. april og ser gjerne at vi har en tilbakemelding til da. Detaljerte forhandlinger kan så gjennomføres i løpet av høsten.

Med hilsen
Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner

Per Hvamstad
Styreleder