Meld deg inn i Pressemuseets venneforening! Pressemuseet Fjeld-Ljom Meld deg inn i Pressemuseets venneforening!

Innkalling til årsmøte 19. april

Det kalles inn til årsmøte i Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner 19. april 2013 kl 18 på Bergstaden Hotell

Saksliste:

 1. Årsmøte
  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder og sekretær, samt to til å underskrive protokollen
  3. Styrets forslag til årsmelding og regnskap for 2012
  4. Fastsetting av kontingent for inneværende år, 2013
  5. Forslag til budsjett og arbeidsplan 2013, orienteringssak
  6. Valg
   1. Styre og varamedlemmer (på valg: se vedlagte årsmelding)
   2. Revisor
   3. valgkomite
  7. Innkomne saker
 2. Etter årsmøtet, styreleder Ståle Lund i Røros Museums- og Historielag orienterer om konsolideringsprosessen og forholdet til Museene i Sør-Trøndelag: Hva er status og hvilke rolle skal Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner spille i framtida?
 3. Ordet fritt
 4. Kl 19.30 middag med mulige overraskelser

Med hilsen
Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner

Per Hvamstad
Styreleder
(90102872, epost: per.hvamstad@online.no)

- og dugnadshelg 18-20 april

I forkant av årsmøtet 19. april kl 17 fagtema: Hvordan produsere avis i framtida? Opplæring av nye dugnadsarbeidere i samarbeid med SIKA

Dugnadsarbeid med vedlikehold, ferdig produksjon av avis og opplæring av nye dugnadsarbeidere 18,19 og 20 april. Program for dugnadshelgen.

Send oss epostadressa di! Da får vi bedre og billigere kontakt