Meld deg inn i Pressemuseets venneforening! Pressemuseet Fjeld-Ljom Meld deg inn i Pressemuseets venneforening!

Innkalling til årsmøte 2017

Det kalles med dette inn til årsmøte i Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner fredag 31. mars kl 17:00 Bergstaden Hotell Røros

Sakliste

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder og sekretær, samt to til å undertegne protokollen
  3. Styrets forslag til årsberetning og regnskap
  4. Fastsettelse av kontingent.
  5. Presentasjon av styrets arbeidsprogram og budsjett
  6. Valg av styre- og varamedlemmer, samt valg av styreleder og nestleder
  7. Valg av revisor
  8. Valg av valgkomite
  9. Innkomne saker

Saker som ønskes tatt opp til drøfting på årsmøtet må meldes til styret i 20.mars og sendes styrets leder.

Kl 19.00 middag, påmelding til styrets leder.

Årsmøtedokumentene vil bli tilgjengelig på vår heimeside: www.fjeld-ljom.no og sendes pr post på oppfordring

Etter årsmøtet orienterer Hilde Bergebakken om «Falkbergets Hus» og mulige samarbeidsprosjekt med Pressemuseet Fjeld-Ljom.

Dugnadsgjengen og «lærlingene» har samling 29.mars – 1.april, stell og pleie, vedlikehold, rydding og oppstart av høstens Fjeld-Ljom

Lørdag 1. april kl 11-15 Åpent hus i Pressemuseet Fjeld-Ljom Avishuset ved Hittterelva

Medlemskontingenten betyr mye for Pressemuseet Fjeld-Ljoms venners aktivitet, betal den, se vedlagte giro. Denne gang med personlig adresse og medlemskort MEN KJÆRE DEG: SEND OSS DIN EPOSTADRESSE, SÅ SPARER VI TID OG PENGER. VENNLIGST TA DETTE PÅ ALVOR!!!. Kontingenten er: Personer: 250,- Organisasjoner: 750,- Bedrifter. 1500,- til konto 42800529020. Takk!

Med hilsen
Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner
Per Hvamstad
Styreleder

(90102872, epost: per.hvamstad@online.no)