Meld deg inn i Pressemuseets venneforening! Pressemuseet Fjeld-Ljom Meld deg inn i Pressemuseets venneforening!

Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner

7. april 2014

Vi kaller med dette inn til årsmøte i Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner fredag 25. april kl 17.00 på Bergstaden Hotell

Sakliste

  1. Årsmelding
  2. Regnskap
  3. Kontingent 2015
  4. Budsjett / arbeidsprogram
  5. Valg
    1. På valg er styremedlemmene: Per Hvamstad, Ragnar Løkken og Jon Høsøien, varamedlem: Arne Ingar Bækken, dessuten styreleder og nestleder, samt revisor: Aage Aas
  6. Innkomne saker (saker som ønskes tatt opp meldes snarest til styreleder)

Etter årsmøtet

Foredrag av Jon Høsøien: Arven fra 1814 og lokalavisene med påfølgende middag kl 19.30. Vi håper at dere vil delta, meld fra til undertegnede.

Årsmøtepapirer blir tilgjengelig på vår heimeside www.fjeld-ljom.no. Vi ønsker dessuten å bruke epost, så vennligst gi oss epostadressa di. De som ønsker det får informasjon i posten.

Det er en del som ikke har betalt Kontingent 2013. Det vil vi sette stor pris på blir ordnet før årsmøtet. Dere andre kan gjerne betale Kontingent 2014.

Kontingenten er: 200,- for personlige medlemmer, 750,- for organisasjoner, 1500,- for bedrifter, alt til konto: 4280.05.29020, orgnr 998587611

Vel møtt på Røros 25. april 2014

Med hilsen
Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner

Per Hvamstad
Styreleder
(90102872, epost: per.hvamstad@online.no)