Meld deg inn i Pressemuseets venneforening! Pressemuseet Fjeld-Ljom Meld deg inn i Pressemuseets venneforening!

Kneleddspresse fra 1833.

Kneleddspresse fra 1833
Kneleddspresse fra 1833.

Dette er samlingens eldste maskin. Vi antar at denne pressen har vært brukt på Røros, men det er ukjent hvor den kommer fra.

Satsen festes på fundamentet og farges inn med trykkfarge. Papiret legges på satsen og fundamentet skyves så inn under trykkmekanismen. Ved å trekke i håndtaket beveger mottrykksplaten seg ned mot fundamentet og presser papiret mot satsen. Deretter hevet man mottrykksplaten og fundamentet kunne trekkes tilbake og det ferdig trykte arket kunne legges til side – og pressen klar for nytt trykk.

Fram- og tilbakeføring av fundamentet skjedde med remmer festet til fundamentet og lagt rundt en trevalse som er montert under fundamentet.