Meld deg inn i Pressemuseets venneforening! Pressemuseet Fjeld-Ljom Meld deg inn i Pressemuseets venneforening!

Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner

Styresammensetning:

Per Hvamstad, 2560 Alvdal, styreleder
Mob nr 90102872, Epost: per.hvamstad@online.no
Jens Hystad, 5401 Stord
Epost: jens@sunnhordland.no

Omvisning:

Medlemsskap i Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner:

Personer kr. 250,- Foreninger / lag kr 750,- Firmaer / bedrifter kr 1500,-
bankgiro: 4280.05.29020