Meld deg inn i Pressemuseets venneforening! Pressemuseet Fjeld-Ljom Meld deg inn i Pressemuseets venneforening!

Redaktørens kontor

Redaktørens kontor.
Redaktørens kontor.

Redaktørens kontor domineres av en gedigen redaktørstol og et skinntrukket skrivebord. For øvrig finnes innbundne årganger av Fjell-Ljom, oppslagsbøker og et mindre foto- og klisjearkiv. På veggene henger portretter av kjente nynorske forfattere og av avisens navngjetne redaktør Olav Kvikne med kopi av et æresbrev undertegnet blant annet av Johan Falkberget.

Merk også at redaktørens dokumentmappe og ullvotter ligger framme, klare for utrykking etter nyheter.