Meld deg inn i Pressemuseets venneforening! Pressemuseet Fjeld-Ljom Meld deg inn i Pressemuseets venneforening!

Ludlow

Ludlow: et automatisk tittelsetteaparat.
Ludlow: et automatisk tittelsetteaparat.

I Fjell-Ljom ble alle titler og store deler av annonsene håndsatt med løse typer fra settekassene. Løse typer blir etter hvert slitt og de var dyre i innkjøp. Rundt 1945-1950 tok avisene i bruk tittelsetteapparatet Ludlow.

Matrise for tittelstøping
En matrise satt opp for støping av en tittel med Ludlow.

Med Ludlow kunne man støpe titlene i bly etter hvert som man trengte dem. Apparatet fungerer ved at man setter inn en støpeform (matrise) som så blir fyllt med bly fra smeltegryten bak på apparatet. Matrisen (eller støpeformen) settes sammen av løse matriser for hvert tegn, som ligger i reolen ved siden av, omtrent som i en vanlig settekasse.

Titler satt med Ludlow
Titler satt med Ludlow. Legg merke til at det i tillegg til selve tittelen støpes en rekke linjer som settes inn som underlag for tittelen.

Ludlow kom aldri til Fjell-Ljoms trykkeri. Den maskinen som nå står i utstillingslokalet kommer fra Aftenposten og den er brukt til en del sats i den avisen som ble satt og trykt til Norske Avisers Landsforenings årsmøte i mars 1994.