Meld deg inn i Pressemuseets venneforening! Pressemuseet Fjeld-Ljom Meld deg inn i Pressemuseets venneforening!

Ombrekkerbord

Ombrekkerbord
Ombrekkerbordet er der hvor selve avissidene blir lagt ut.

Ombrekkerbordet er stedet hvor selve avisens utseende tar form. Her plasseres de forskjellige elementene på siden før trykking. Teksten er på forhånd satt ved hjelp av settemaskiner (eller for hånd) i henhold til spaltebreddene i avisen. Av bilder og logoer har man laget Clichéer, som bygges opp og legges på siden.

Uferdig sluttramme
En uferdig sluttramme som viser et utkast til forsiden av en utgave av Fjell-Ljom. Legg merke til at typografen jobber med siden opp-ned og speilvendt.

Her finnes tre «sluttrammer» hvor satsen ble båret bort og plassert på siden slik den skulle stå i den ferdige avisen. Artiklene ble plassert i den rekkefølge redaksjonen ønsket det, svært ofte med bistand fra typografen som brukte sitt faglige skjønn for å få en pen og harmonisk satsside. For å fylle siden ble det benyttet såkalt «blindmateriell» som var noe lavere enn skriftbildet og derfor ikke ble med i den trykte siden. Over ombrekkerbordet finnes flere typer blindmateriell samt messinglinjer - spaltestreker - som ble plassert mellom avisens spalter.

Under og bak ombrekkerbordet er skriftreolene plassert. Her finnes settekasser hvor de forskjellige typer skrift ligger. En vanlig settekasse er delt i fire og i den øverste halvdelen finner du de store bokstavene samt tall, og i den nederste halvdelen de små bokstavene. Hver enkelt bokstav har sitt eget rom (fag) og det finnes også utslutningsmateriell som ble plassert mellom ordene, og for de helt tynnes vedkommende, av og til mellom bokstavene for å få linjen til å fylle spaltemålet helt ut. Når den brukte satsen ble lagt av måtte hver enkelt bokstav legges riktig tilbake i sitt bestemte rom. Ble det her gjort feil eller setteren slurvet ville man lett få settefeil når man i travelheten før siden skulle være ferdig satte titlene opp. Bokstaver som var lagt feil ble på fagspråket kalt “fisk”.