Meld deg inn i Pressemuseets venneforening! Pressemuseet Fjeld-Ljom Meld deg inn i Pressemuseets venneforening!

Omvisning i pressemuseet

Velkommen til en virtuell omvisning i Pressemuseet Fjeld-Ljom. Her kan du ta en titt på bygningen og de forskjellige maskinene som museet består av. Underveis kan du klikke på forskjellige ord og uttrykk som er uthevet dersom du skulle ønske mer informasjon.

Fjeld-Ljom bygningen
Pressemuseet Fjeld-Ljom holder til i avisens gamle lokaler ved Hitterelva i Røros. Bygningens historie er til dels ukjent. Les mer...
Ekspedisjon/Regnskapsplass
Ekspedisjon/regnskapsplass. Her holdt man orden på abonnentene og tok i mot annonser. Regnskapet ble også ført her. Les mer...
Redaktørens kontor
Redaktørens kontor domineres av en gedigen redaktørstol og et skinntrukket skrivebord. Les mer...
Ombrekkerbordet
Ombrekkerbordet er stedet hvor selve avisens utséende tar form. Her plasseres de forskjellige elementene på siden før trykking. Les mer...
Settemaskin
En settemaskin har tre hovedkomponenter – tastatur, matrisemagasin og støpeform. Les mer...
Ludlow Tittelsettemaskin
Tittelsetteapparatet Ludlow består av et støpeapparat med en smeltegryte for bly, en vinkelhake hvor matrisene settes sammen til ord. Les mer...
Hurtigpresse
Fjeld-Ljoms hurtigpresse kunne både trykke og false (brette) avisene automatisk. Les mer...
Avispresse
Denne pressen trykket i en årrekke Lillesandsposten hvor den hadde drivremmer fra det store hjulet (drivhjulet) opp til en felles drivaksel under taket. Les mer...
Kneleddspresse
Dette er samlingens eldste maskin. Vi antar at denne pressen har vært brukt på Røros, men det er ukjent hvor den kommer fra. Les mer...
Typograph settemaskin
Typograph er en linjestøpemaskin og arbeider med støpeformer - matriser - festet til tynne metallstaver. Les mer...
Tallerkendiegel
Dette er en liten trykkpresse, såkalt tallerkendiegel. Navnet har den fått fordi fargen ble jevnet ut på den runde platen øverst på maskinen. Helt øverst er det en fargekasse hvor trykkfargen ble helt i. Les mer...
Skjæremaskin
Skjæremaskin. En bunke papir legges på skjærebordet, når rattet dreies til presser balgen mot papiret og ved å bevege spaken for kniven skjæres papiret over. Les mer...