Meld deg inn i Pressemuseets venneforening! Pressemuseet Fjeld-Ljom Meld deg inn i Pressemuseets venneforening!

Tallerkendiegel

Tallerkendiegel
Tallerkendiegel.

Dette er en liten trykkpresse, såkalt tallerkendiegel. Navnet har den fått fordi fargen ble jevnet ut på den runde platen øverst på maskinen. Helt øverst er det en fargekasse hvor trykkfargen ble helt i. Dernest finnes i fronten et satsfundament hvor satsen ble spent fast i en sluttramme. Foran denne igjen er en bevegelig mottrykksplate hvor du ser to messingplater nederst. Når maskinen var i gang ble ett og ett ark stukket ned her, “lagt på”, og platen med fagbetegnelsen “diegelen” ble presset hardt mot satsen og avtrykk fant sted. Mellom hver gang beveget fargevalsene seg opp til tallerken og hentet ny farge og gikk ned over satsen. Den som “la på” ark måtte da raskt legge arket ned mot de to messingpinnene og trykket fant sted. Når digelen beveget seg tilbake måtte arket tas vekk og et nytt ark legges på.

Den tallerkendigel du ser her har drift via en motor. Mange av disse trykkpressene hadde ikke elektrisk motor, men ble drevet via en pedal som trykkeren måtte betjene med foten omtrent som de tidligere modeller av symaskiner. Populært ble disse maskinene kalt “jobber”, trolig fordi det var nokså jobbig å stå ved dem. Disse maskinene ble i stor utstrekning brukt til mindre trykksaker som visittkort, sanger, konvolutter, brevark og fakturaer m.v.