«Anna fra Røros» i 30 bind

Spanskesyken rammer Røros mot slutten av første verdenskrig, og heller ikke Annas nærmeste går fri.

I 30 bøker med til sammen 7500 sider har noen av oss de siste fire årene kunnet følge den fiktive hovedpersonen Ingeborg Anna Smedbakken fra Røros, fra hun er 19 til hun blir 26 år gammel, gjennom årene 1912 til 1919.

Disse bøkene i bokserien Norske Serier utgitt av Cappelen Damm følger et nokså fast mønster. En sterk og god kvinnelig hovedperson, mye kjærlighet og mye dramatikk, og gjerne et nokså skarpt skille mellom gode og onde personer. Alle bøkene slutter med et dramatisk høydepunkt for å spikre fast interessen til videre lesing. Bøkene selges i matvarebutikker heller enn i bokhandlere, og de kan abonneres på.

GRUVEULYKKE

Anna kommer fra fattige kår på et småbruk på Røros der bestefaren også driver en smie. Men moren gifter seg med en tysk gruveingeniør med adelige aner. Så fram til Anna er ti år gammel bor de i gruvebyen Freiberg i Tyskland. Da dør faren i en gruveulykke, og Annas mor og de to barna fryses ut av de adelige slektningene og må flytte tilbake til småbruket på Røros.

I bøkene hører vi lite om gruvevirksomheten i Røros bortsett fra røyken og nedfallet fra smelteverket. Vi hører desto mer om handelshusene og klesfabrikken, om Rørosmartnan og dagliglivet ellers. Etter en tid går det bedre med Anna og hennes familie. Anna forelsker seg i flere menn og gifter seg med Johan. Og hun er et godt menneske som tar til seg tre barn i tillegg til det ene hun føder.

 

LOKALAVISA

Far til Annas beste venninne er redaktør i lokalavisa Bladet. Oslo-mannen Johan Fjeld blir journalist i Bladet og etter hvert fungerende redaktør, og det er Johan som blir Annas mann. Også Annas venninne og dennes søster arbeider i Bladet. Vi får derfor i bøkene skildret hvordan det var å redigere en lokalavis på denne tiden, forholdet mellom byens mektige menn og avisa, og konflikter mellom de skrivende i avisa og typografene.

Bortsett fra en reise til Tyskland under første verdenskrig tar forfatterne oss også med til Sverige (der Annas onkel har diverse forbindelser) og til Oslo (for legebesøk og forretningsreise). Høsten 1918 rammer spanskesyken også Røros, og flere av bokas bipersoner dør. Det er særlig interessant å lese om hvordan spanskesyken påvirket folk den gang sammenlignet med vår erfaring under den nåværende korona-pandemien.

Utifra min kunnskap om Røros spesielt og norsk historie generelt synes jeg bøkene greier å gi et troverdig og ikke minst spennende bilde av hvordan det kunne ha vært å leve i Røros på denne tiden.

Forfatterne av Anna fra Røros er Annikki Torgersen og Jan Erik Øvergård (under forfatternavnet Annikki Øvergård).

Vidar Eng
Historiker