Venneforeningen

Illustrasjon Stian Tranung, www.stranung.no

Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner drives på dugnad av en gjeng ivrige frivillige, de fleste med bakgrunn fra et langt yrkesliv i ulike aviser og/eller trykkerier rundt omkring i landet.

Dugnadsgjengen samles et par ganger i året, for vedlikehold av de gamle maskinene, og trykking av den årlige museumsavisa.

Uten disse ildsjelene ville de ikke vært mulig å holde museet levende.

En av ildsjelene, Torbjørn Torgersen, ble i 2013 tildelt Fjeld-Ljoms Gullmerke.

Torbjørn Torgersen gikk bort i 2021, les minneordet.

En annen av ildsjelene bak Pressemuseet, Ragnar Dahl, gikk bort i 2020. Les minneordet.

Sommeren 2017 hadde venneforeningen celebert besøk av etterkommere av Olaf Olsen Berg, nestor blant avisfolk på Røros.

Detalj settemaskin

Tekst og bilder fra noen av dugnadshelgene:

September 2021
Juni 2021
September 2020
Sommeren 2020
Høsten 2019
Sommeren 2019
Høsten 2017
Martnasavis februar 2017
Dugnads- og opplæringshelg 2014
Dugnad og opplæring 2013

Stipendrapporter for 1990-tallet.

Årsmeldinger og annen informasjon fra venneforeningen:

Protokoll fra årsmøter:

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
1999 1998 1997 1996

Detalj fra Linotype settemaskin. Disse maskinene ble produsert i USA fra midten av 1880-tallet og fram til 1960-tallet.