Venneforeningen

Illustrasjon Stian Tranung, www.stranung.no

Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner drives på dugnad av en gjeng ivrige frivillige, de fleste med bakgrunn fra et langt yrkesliv i ulike aviser og/eller trykkerier rundt omkring i landet.

Dugnadsgjengen samles et par ganger i året, for vedlikehold av de gamle maskinene, og trykking av den årlige museumsavisa.

Uten disse ildsjelene ville de ikke vært mulig å holde museet levende.

En av ildsjelene, Torbjørn Torgersen, ble i 2013 tildelt Fjeld-Ljoms Gullmerke.

Torbjørn Torgersen gikk bort i 2021, les minneordet.

En annen av ildsjelene bak Pressemuseet, Ragnar Dahl, gikk bort i 2020. Les minneordet.

Sommeren 2017 hadde venneforeningen celebert besøk av etterkommere av Olaf Olsen Berg, nestor blant avisfolk på Røros.

Detalj settemaskin

Tekst og bilder fra noen av dugnadshelgene:

September 2021
Juni 2021
September 2020
Sommeren 2020
Høsten 2019
Sommeren 2019
Høsten 2017
Martnasavis februar 2017
Dugnads- og opplæringshelg 2014
Dugnad og opplæring 2013

Stipendrapporter for 1990-tallet.

Årsmeldinger og annen informasjon fra venneforeningen:

Årsmelding 2020
Regnskap 2020
Årsmelding 2019
Regnskap 2019
Årsmelding 2018
Regnskap 2018
Årsmelding 2017
Årsmelding 2016
Årsmelding 2015
Årsmelding 2014
Årsmelding 2013
Årsmelding 2012
Årsmelding 2011

Protokoll fra årsmøter:

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Detalj settemaskin