Venneforeningen

Illustrasjon Stian Tranung, www.stranung.no

Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner ble stiftet i 1991 og drives på dugnad av en gjeng ivrige frivillige, de fleste med bakgrunn fra et langt yrkesliv i ulike aviser og/eller trykkerier rundt omkring i landet.

Dugnadsgjengen samles et par ganger i året, for vedlikehold av de gamle maskinene, og trykking av den årlige museumsavisa.

Venneforeningen deltar aktivt i internasjonalt arbeide for å sikre den materielle og immaterielle kulturarven knyttet til boktrykk (letterpress). Vi arbeider også for å skape forståelse for at Pressemuseet Fjeld-Ljom på Røros er unikt i nasjonal sammenheng, og at Venneforeningens aktivitet ivaretar et nasjonalt ansvar og på lang sikt må sikres offentlig finansiering.

Tekst og bilder fra noen av dugnadshelgene:

Vårdugnad april 2024
Høstdugnad oktober 2023
Sommerdugnad juli 2023
Vårdugnad mars 2023
Høstsamling 2022 og Seminar på Smelthytta
Sommer 2022
Mars 2022
September 2021
Juni 2021
September 2020
Sommeren 2020
Høsten 2019
Sommeren 2019
Høsten 2017
Martnasavis februar 2017
Dugnads- og opplæringshelg 2014
Dugnad og opplæring 2013

Stipendrapporter for 1990-tallet.

Uten ildsjelene i Venneforeningen ville det ikke vært mulig å holde museet levende.

Følgende har fått tildelt Venneforeningens hedersmerke for sin innsats for Pressemuseet:

Ragnar Dahl 2004
Tore Heitmann 2006
Kåre Møller 2006
Rudolf Olsen 2006
Stein Eilertsen 2007
Tor Hermansen 2008
Torbjørn Torgersen 2013
Per Hvamstad 2022
Jens Hystad 2022
Carl P. Løken 2022
Ragnar Løkken 2022

Kåre Møller gikk bort i 2022, les minneordet.
Tor Hermansen gikk bort i 2022.
Torbjørn Torgersen gikk bort i 2021, les minneordet.
Ragnar Dahl, gikk bort i 2020, les minneordet.

Årsmeldinger og annen informasjon fra venneforeningen:

Protokoll fra årsmøter:

2024 2023 2022 2021 2020 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008-2 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 Stiftelsesmøte 1991

Foreningens vedtekter.

Detalj fra Linotype settemaskin. Slike maskiner ble produsert i USA fra slutten av 1880-tallet.