EU-midler til Venneforeningen

Europarådet og EU-kommisjonen har bevilget Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner et tilskudd på 9.900 euro til opplæring i bruk og vedlikehold av settemaskiner. Prosjektet har et europeisk perspektiv, og invitasjon til samlinger rundt settemaskinene i Fjeld-Ljom er nå gått ut til entusiaster i hele Europa. Midlene skal brukes som stipend og reisetilskudd til de som ellers ikke ville hatt anledning til å delta i samlingene.

Ane Thon Knutsen ved Linotype settemaskinen som ble brukt i produksjon av Fjell-Ljom fram til 1975. Dette bildet fronter nå alle de ti kulturverntiltakene som i år er tildelt midler fra Europarådet og EU-kommisjonen.

«European Heritage Days» er en årlig markering av kulturminnevern, med arrangementer over hele Europa. I Norge arrangeres «Kulturminnedagene» under denne felles paraplyen, og Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner har de siste årene hatt arrangement med åpne dager i avishuset og foredrag knyttet til Kulturminnedagene.

Årlig deles det på europeisk basis ut midler til ti forskjellige kulturminnetiltak, på basis av en omfattende søke- og utvelgingsprosess. Tjue søkere deltar i den siste runden, der man må redegjøre nøye for de planlagte tiltakene, med budsjett og gjennomføringsplan.

– Det er et trangt nåløye å komme igjennom, og slike midler er så vidt jeg vet bare en gang før gitt til et prosjekt i Norge, sier styreleder for Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner, Jan Erik Øvergård. – Det er derfor ekstra hyggelig å registrere at vi står først på lista over de som har fått EU-midler i år.

For entusiaster

Settemaskiner av merkene Linotype og Intertype ble gjennom det meste av 1900-tallet brukt i så å si alle aviser over det meste av Europa. Maskinene gikk ut av ordinær produksjon på 1970-tallet og har ikke lenger noe kommersielt bruksområde. De finnes i ganske mange museer, men utfordringen er kompetanse på bruk og vedlikehold. Veldig mange av de som behersker maskinene, er nå pensjonister.

Så også i Venneforeningen på Røros, der initiativet til forskjellig rekrutterings- og opplæringstiltak er tatt de siste årene, for å sikre kontinuitet i kompetansen på maskinene.

– Å arbeide med disse maskinene passer for entusiaster som er villig til å bruke mye fritid på å holde vedlike fagkompetanse som er ganske unik. Dette er en sentral del av vår avis- og trykkerihistorie, som vi har felles med hele Europa, og derfor var det naturlig å søke om midler fra «European Heritage Days». Bevilgningen vi har fått er selvsagt økonomisk viktig for oss som ikke får noen direkte støtte til dette arbeidet fra eier av hus og samlinger, Rørosmuseet, men like viktig er den anerkjennelse som bevilgningen gir fra sentralt kulturminnevernhold i Europa, sier Øvergård. – Det at vi får denne oppmuntringen i arbeidet fra EU, håper vi betyr at vi også nasjonalt og ikke minst lokalt her på Røros får noen flere åpne øyne opp for viktigheten av arbeidet vi gjøre i Pressemuseet.

Tre samlinger

Planen er å ha tre samlinger for interesserte fagfolk fra Europa, både slike som besitter kompetanse og nye, helst yngre rekrutter som er interessert i å lære seg å beherske settemaskinene. Samlingene vil bli holdt i tilknytning til allerede planlagte dugnader i Pressemuseet Fjeld-Ljom, og muligens vil en samling bli lagt til et annet museum mer sentralt i Europa.

– Dette miljøet er ikke så stort, så derfor er det naturlig å se Europa under ett. Vi har ikke stort mer enn en håndfull entusiaster som behersker slike maskiner nå, og det haster med å spre kompetansen og lære opp noen flere, slik at vi også i fremtiden kan vise maskinene i aktiv bruk, og ikke bare som døde gjenstander, sier Øvergård.

Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner trykker ei museumsavis hver høst, og for produksjon av denne avisa, er fungerende settemaskiner helt nødvendig.

For mer informasjon om EHD:

https://www.europeanheritagedays.com/