Hjem

In English

Pressemuseet Fjeld-Ljom ligger i Røros sentrum, i de gamle lokalene til lokalavisen med samme navn, i Stigersveien 1, ved Hyttelva. Det er et levende museum, hvor aviser fortsatt kan lages på gammelmåten, med settemaskiner, håndsats i bly, bilder som trykkes ved hjelp av metallklisjeer, og mye møysommelig arbeid.

Fjell-Ljom produserte avis i de samme lokalene, på det samme utstyret fram til 1975, og da hadde produksjonsmetodene vært ganske uendret i mange år.

Dugnadsgjengen tar en velfortjent hvil, under dugnaden i september 2018.

En mannsterk og ivrig venneforening sørger for å holde maskinene i drift, og lager hvert år en museumsavis som i sin  helhet settes, brekkes om og trykkes på det gamle utstyret.

Minst en gang i året arrangeres åpne dager, da hvem som helst kan komme og se hvordan avis ble laget i gamle dager.

Venneforeningen utfører alt sitt arbeid på dugnad, og er avhengig av ideell støtte fra privatpersoner og firmaer til sitt arbeide.

Alle oppfordres til å tegne støttemedlemskap!

Nyheter

Årsmøte og foredrag av Lillian Holden

Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner avholdt sitt årsmøte i Smelthytta fredag 17. mars. Årsmøtet forløp udramatisk, med enstemmige vedtak hele veien. Styret, som ble gjenvalgt, består av følgende: Jan Erik Øvergård (styreleder), Jens Hystad (nestleder), Carl P. Løken, Ragnar Løkken og Marit Brandsnes. Økonomien i foreningen er solid, etter at flere søknader om økonomisk støtte har gitt …

Vellykket dugnadsuke

I dagene 15. til 18. mars avviklet Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner sin årlige vårdugnad. Rundt tjue aktive dugnadsmedlemmer fra nær og fjern deltok som vanlig i dugnaden. I tillegg har vi i år hjelp av tre lærere og fire studenter fra Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) som står ansvarlig for innhold og utforming av årets museumsavis. Årets …

Årsmøte 17. mars

Årsmøtet i Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner avholdes i Rørosmuseet, Smelthytta, fredag 17. mars kl. 17.00. Årsmøtet innledes med et foredrag av redaktør Lillian Holden fra lokalavisa Hallingdølen på Ål: «Støtt på egne bein» Hallingdølen er en av de få norske avisene som ikke er eid av et av de store mediekonsernene. Lillians vei til stillingen som …

Pressemuseet

Ragnar Løkken, mangeårig typograf på Røros, jobbet i Arbeidets Rett fram til pensjonsalderen. Nå er han en av mange ivrige som bidrar i dugnadsgjengen som hvert år gir ut en ny museumsavis på Røros.

Ragnar er her i arbeid ved ombrekkerbordet, der Fjell-Ljom ble brukket om tre dager i uka, så lenge som det gamle utstyret var i bruk, til midt på syttitallet.

Besøker du museet på en av de åpne dagene som arrangeres et par ganger i året, så vil du se at Ragnar fortsatt har det gamle håndlaget som han lærte som typograflærling i «blytida».

Les mer om etableringen av Pressemuseet Fjeld-Ljom.

Avishistorien

Det beskjedne folketallet tatt i betraktning, har Røros i mer enn 100 år hatt et forbausende variert og blomstrende pressemiljø. I tida rundt første verdenskrig kom det ut hele fem forskjellige aviser i Bergstaden.

Fjeld-Ljom, som kom i gang i 1886, var den eldste av disse, etter at Fjeldposten (1868 – 1887) gikk inn.

Olaf O Berg, nestor blant pressefolk på Røros.

Fjeld-Ljom ble startet med Olaf Olsen (seinere Olaf O. Berg) som utgiver og redaktør. Avisa som betegnet seg som «frisindet blad for Røros, Aalen og Nordre Østerdalen», kom ut to ganger i uka, og var fra første nummer et radikalt Venstre-organ. Og radikalt, det var sannelig bladet; det tok opp saker av såvel nasjonal som lokal interesse og hogg løs, til stor glede for stadig flere lesere.

Berg var på mange måter en nestor i pressemiljøet i Røros-distriktet, og satte sitt preg på pressehistorien i området i bortimot en mannsalder.

Les mer om Olaf O Berg i Karl Sjøens artikkel.

Arne Ingar Bækken om de første årene i Røros-pressens historie.

Flere avishistoriske artikler