Hjem

In English

Pressemuseet Fjeld-Ljom ligger i Røros sentrum, i de gamle lokalene til lokalavisen med samme navn, i Stigersveien 1, ved Hyttelva. Det er et levende museum, hvor aviser fortsatt kan lages på gammelmåten, med settemaskiner, håndsats i bly, bilder som trykkes ved hjelp av metallklisjeer, og mye møysommelig arbeid.

Fjell-Ljom produserte avis i de samme lokalene, på det samme utstyret fram til 1975, og da hadde produksjonsmetodene vært ganske uendret i mange år.

Dugnadsgjengen tar en velfortjent hvil, under dugnaden i september 2018.

En mannsterk og ivrig venneforening sørger for å holde maskinene i drift, og lager hvert år en museumsavis som i sin  helhet settes, brekkes om og trykkes på det gamle utstyret.

Minst en gang i året arrangeres åpne dager, da hvem som helst kan komme og se hvordan avis ble laget i gamle dager.

Venneforeningen utfører alt sitt arbeid på dugnad, og er avhengig av ideell støtte fra privatpersoner og firmaer til sitt arbeide.

Alle oppfordres til å tegne støttemedlemskap!

Nyheter

Gamle maskiner fra Farsund

Torsdag 14. mai 2020 kom en verdifull transport fra Farsund i Agder til Røros. En Linotype settemaskin og en Ludlow tittelsettemaskin, begge bevart i det gamle avishuset etter at de sluttet å produsere i blysats i 1976. Tore Heitmann, mangeårig faktor i Farsunds Avis, var også aktiv i de første årene til Venneforeningen til Pressemuseet …

Avlyst årsmøte og samling

Dessverre ble det slik at vi avlyste årsmøtet og samlinga i mars. 10. mars kom det beskjed om at Vinterfestspill Bergstaden var avlyst etter anmodning fra Røros formannskap. Etter litt vurdering bestemte vi da at årsmøtet i Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner  og vårens samling på Røros også skulle avlyses. Da var vi jo litt i forkant …

Innkalling til årsmøte – Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner

Det kalles med dette inn til årsmøte i Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner fredag 13. mars kl 18.00 med påfølgende middag Bergstaden Hotell Røros Kl 19.30 middag, påmelding til styrets leder  Sakliste Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av møteleder og sekretær, samt to til å undertegne protokollen Styrets forslag til årsberetning og regnskap Fastsettelse av kontingent. …

Pressemuseet

Ragnar Løkken, mangeårig typograf på Røros, jobbet i Arbeidets Rett fram til pensjonsalderen. Nå er han en av mange ivrige som bidrar i dugnadsgjengen som hvert år gir ut en ny museumsavis på Røros.

Ragnar er her i arbeid ved ombrekkerbordet, der Fjell-Ljom ble brukket om tre dager i uka, så lenge som det gamle utstyret var i bruk, til midt på syttitallet.

Besøker du museet på en av de åpne dagene som arrangeres et par ganger i året, så vil du se at Ragnar fortsatt har det gamle håndlaget som han lærte som typograflærling i «blytida».

Les mer om etableringen av Pressemuseet Fjeld-Ljom.

Avishistorien

Det beskjedne folketallet tatt i betraktning, har Røros i mer enn 100 år hatt et forbausende variert og blomstrende pressemiljø. I tida rundt første verdenskrig kom det ut hele fem forskjellige aviser i Bergstaden.

Fjeld-Ljom, som kom i gang i 1886, var den eldste av disse, etter at Fjeldposten (1868 – 1887) gikk inn.

Olaf O Berg, nestor blant pressefolk på Røros.

Fjeld-Ljom ble startet med Olaf Olsen (seinere Olaf O. Berg) som utgiver og redaktør. Avisa som betegnet seg som «frisindet blad for Røros, Aalen og Nordre Østerdalen», kom ut to ganger i uka, og var fra første nummer et radikalt Venstre-organ. Og radikalt, det var sannelig bladet; det tok opp saker av såvel nasjonal som lokal interesse og hogg løs, til stor glede for stadig flere lesere.

Berg var på mange måter en nestor i pressemiljøet i Røros-distriktet, og satte sitt preg på pressehistorien i området i bortimot en mannsalder.

Les mer om Olaf O Berg i Karl Sjøens artikkel.

Arne Ingar Bækken om de første årene i Røros-pressens historie.

 

Kontakt oss

Styreleder Per Hvamstad

Styret for Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner:

Styreleder
Per Hvamstad
2560 Alvdal
tlf. 901 02 872 – per.hvamstad@online.no

Jens Hystad
5401 Stord
jens@sunnhordland.no

Carl Peter Løken
1851 Mysen
cloeken@smartsync.no

Ragnar Løkken
7374 Røros
ragnarlokken@hotmail.com

Jan Erik Øvergård
7374 Røros
tlf 930 42 382 – jan.erik@pressit.no

Omvisning:

Røros Turistkontor / Røros Destinasjon
Tlf 72 41 11 65 – post@rorosinfo

Rørosmuseet
Tlf 72 40 61 70 – post@rorosmuseet.no.