Hjem

In English

Pressemuseet Fjeld-Ljom ligger i Røros sentrum, i de gamle lokalene til lokalavisen med samme navn, i Stigersveien 1, ved Hyttelva. Det er et levende museum, hvor aviser fortsatt kan lages på gammelmåten, med settemaskiner, håndsats i bly, bilder som trykkes ved hjelp av metallklisjeer, og mye møysommelig arbeid.

Fjell-Ljom produserte avis i de samme lokalene, på det samme utstyret fram til 1975, og da hadde produksjonsmetodene vært ganske uendret i mange år.

Dugnadsgjengen tar en velfortjent hvil, under dugnaden i september 2018.

En mannsterk og ivrig venneforening sørger for å holde maskinene i drift, og lager hvert år en museumsavis som i sin  helhet settes, brekkes om og trykkes på det gamle utstyret.

Minst en gang i året arrangeres åpne dager, da hvem som helst kan komme og se hvordan avis ble laget i gamle dager.

Venneforeningen utfører alt sitt arbeid på dugnad, og er avhengig av ideell støtte fra privatpersoner og firmaer til sitt arbeide.

Alle oppfordres til å tegne støttemedlemskap!

Nyheter

Fin omtale i Magasinet

Det gamle avishuset på Røros hadde i våres storfint besøk fra hovedstadspressen. Journalist Hanne Kullerud Nielsen og fotograf Tormod Ytrehus fra Magasinet for fagorganiserte laget en flott artikkel om Pressemuseet og Venneforeningen. Artikkelen sto på trykk i nummer 4/2021 av Magasinet som blant annet går til alle medlemmer av Fellesforbundet i LO. Leder i Venneforeningen, …

Aktivitetsplan for 2021

Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner har hatt styremøte og lagte planer for resten av 2021, fortsatt med en viss usikkerhet for hvordan pandemien vil påvirke aktivitetene. Samlinger 2021: Vår / sommer samlinga: Fastsatt til uke 22, 3.-5.juni. Årsmøtet ble fastsatt til fredag 4. juni. Høstsamlinga: Fastsatt til uke 36, 8.-12.sept. Seminar, 10. september:  Avis, nyhetsformidling før og …

Vårdugnaden utsatt

Den planlagte vårdugnaden i Pressemuseet Fjeld-Ljom i mars er utsatt inntil videre. Smittevernmyndighetene i Røros har frarådet alle arrangement med tilreisende fra andre deler av landet. Seminaret som var tenkt holdt i forbindelse med dugnaden er også utsatt av samme årsak. Styret i Venneforeningen vil se smittesituasjonen og myndighetenes tilrådinger an, og dersom situasjonen bedrer …

Pressemuseet

Ragnar Løkken, mangeårig typograf på Røros, jobbet i Arbeidets Rett fram til pensjonsalderen. Nå er han en av mange ivrige som bidrar i dugnadsgjengen som hvert år gir ut en ny museumsavis på Røros.

Ragnar er her i arbeid ved ombrekkerbordet, der Fjell-Ljom ble brukket om tre dager i uka, så lenge som det gamle utstyret var i bruk, til midt på syttitallet.

Besøker du museet på en av de åpne dagene som arrangeres et par ganger i året, så vil du se at Ragnar fortsatt har det gamle håndlaget som han lærte som typograflærling i «blytida».

Les mer om etableringen av Pressemuseet Fjeld-Ljom.

Avishistorien

Det beskjedne folketallet tatt i betraktning, har Røros i mer enn 100 år hatt et forbausende variert og blomstrende pressemiljø. I tida rundt første verdenskrig kom det ut hele fem forskjellige aviser i Bergstaden.

Fjeld-Ljom, som kom i gang i 1886, var den eldste av disse, etter at Fjeldposten (1868 – 1887) gikk inn.

Olaf O Berg, nestor blant pressefolk på Røros.

Fjeld-Ljom ble startet med Olaf Olsen (seinere Olaf O. Berg) som utgiver og redaktør. Avisa som betegnet seg som «frisindet blad for Røros, Aalen og Nordre Østerdalen», kom ut to ganger i uka, og var fra første nummer et radikalt Venstre-organ. Og radikalt, det var sannelig bladet; det tok opp saker av såvel nasjonal som lokal interesse og hogg løs, til stor glede for stadig flere lesere.

Berg var på mange måter en nestor i pressemiljøet i Røros-distriktet, og satte sitt preg på pressehistorien i området i bortimot en mannsalder.

Les mer om Olaf O Berg i Karl Sjøens artikkel.

Arne Ingar Bækken om de første årene i Røros-pressens historie.