Linotype 61401 – 70 års historie

Av Tore R Tøndevold

Tidligere rådgiver ved Norsk håndverksinstitutt

For bare mellom 45-50 år siden var settemaskiner i bruk i avishus og trykkerier her i landet. Denne settemaskina har i hovedsak vært i bruk ved et stort trykkeri, og er i dag ei reservemaskin i Pressemuseet Fjeld-Ljom.

Artikkelforfatteren sammen med Jens Hystad (t.v.) og Carl P Løken, (t.h.) foran “Maihaugenmaskina”. Hundrevis av dugnadstimer er lagt ned i å få maskina operativ igjen.

Først litt historie. Et avishus fra den tida var med sammensettingen av yrkesgrupper å regne som en helhet. Det var redaksjonen, håndsetteren, maskinsetteren, ombrekkeren og trykkeren. Alt foregikk i en prosess, alle var avhengige av hverandre og alle var på samme sted og så lokalt som mulig.

PRODUSERT I 1949

Settemaskinene tok for det meste over håndsetteren sitt arbeid. Disse maskinene har sin opprinnelse helt tilbake på 1820-tallet, men de velfungerende og enmannsbetjente settemaskinene, såkalte linjestøpemaskiner, kom i ordinær serieproduksjon midt på 1880-tallet. Her til lands kom maskinene i vanlig bruk omkring 1910 – 1915, og med stadige forbedringer var disse i handelen helt opp til midten av 1970-tallet. Vi snakker her om to typer settemaskiner, Linotype og Intertype. Pressemuseet har i dag fire settemaskiner, to av hver type, hvor den ene er «Maihaugenmaskina».

«Maihaugenmaskina» modell 31 nr. 61401 ble produsert mellom januar og juni 1949 og levert til Norge raskt i etterkant. Dette er opplysninger fra Linecasting Machinery i England.

Så er det den historiske veien videre for denne maskina.

På vangene som holder avleggermekanismen og magasinet med matriser er det vanlig å nummerere maskinene som sto i rekker i et avishus eller trykkeri. Maihaugenmaskina har forskjellig nummer på hver vange, 4 og 7. Dette kan tilsi at den enten har stått i to forskjellige trykkerier eller har skiftet plass i rekken av maskiner. En annen mulighet er at toppen på maskina er byttet ut fra en annen maskin og dermed fått to forskjellige nummer.

En tid var det hevdet at «Maihaugenmaskina» tidligere sto i avishuset Lillehammer Tilskuer/Gudbrandsdølen (Laagen) på Lillehammer. Dette er imidlertid avkreftet da maskinene der aldri var nummerert.

I opplysninger som er nedskrevet ved Maihaugen, nå Stiftelsen Lillehammer museum, står det at maskina ble gitt som gave fra Sentraltrykkeriet til Maihaugen sin samling av gamle verksteder i slutten av 1980/starten 1990-årene. Ut fra nummereringen, nevnt over, synes dette også korrekt ut fra at Sentraltrykkeriet hadde mange settemaskiner i system og i rekker.

Linotype Modell 31 nr 61401, slik den stod på Maihaugen i mange år, før den ble gitt til Pressemuseet på Røros

GAVE TIL PRESSEMUSEET

Det grafiske verkstedet på Maihaugen inneholdt en rekke maskiner og utstyr brukt i trykkerier, samt et boktrykkerverksted. Settemaskina var et yndet objekt å vise fram til besøkende, og var operativ ved museet om lag fram til 2013.

«Maihaugenmaskina» ble gitt bort som gave til Pressemuseet «Fjeld-Ljom» i 2015 og etter en del reparasjoner og grundig gjennomgang og vedlikehold står den i dag som en fullt ut funksjonell maskin i sidebygget ved museet, det røde bygget.