Om typografer og redaktører

Fra en nestor innenfor typografi og trykkerivirksomhet, Sven Erik Skarsbø, har vi fått en betimelig korreksjon i bakkant av vårt seminar «Fra bly til kunstig intelligens» i april 2024.  I vår presentasjon av foredragsholderne skrev vi at Ove Mellingen «er en av de få redaktørene i Norge som startet sin aviskarriere som typograf».

I historisk perspektiv er dette selvsagt feil, noe Sven Erik spøkefullt og likevel presist påpeker i en artikkel til oss.

Selvsagt er mange typografer blitt redaktør, så også Olaf O. Berg som startet Fjell-Ljom i 1886.

Vi takker Sven Erik for den betimelige korreksjonen.

Les hans notat om noen av de typografene som er blitt redaktører.

Sven Erik Skarsbø har selv gjennomgått den rituelle dåpen for typografer i Sveits.

Som illustrasjonen til saken har Sven Erik latt oss få tilgang på et bilde fra da han gjennomgikk den rituelle «oktrykkardåpen» (tysk Gautschen) foran  trykkeriet Neidhart & Schön i Zürich der han jobba i to år som typograf.

Slik dåp var vanlig tradisjon på de kanter. I det grafiske museet Typorama i Bischofszell i Sveits, har de utstilt en rekke bilder fra tilsvarende dåpshandlinger, har vi sett. Ingen spøk å bli typograf. Men ganske vanlig opp gjennom historien at typografer også ble redaktører!