Å lage avis på gammelmåten

Tradisjonsbærere og fagpersoner samlet til opplæring i april 2015. Fra venstre: Torbjørn Torgersen, Karl Ole Solli, Gunnar Tronesvold, Jens Hystad, Torbjørn Eng, Bjørn-Erik Eriksen, Ragnar Løkken, Carl Peter Løken og Arne Wold.

Les hele rapporten.

Dokumentasjons- og opplæringsprosjekt ved Pressemuseet Fjeld-Ljom på Røros – Å lage avis på gammelmåten.

Dette dokumentasjons- og opplæringsprosjektet i regi av Norsk håndverksinstitutt ble i hovedsak utført i perioden fra 2013 til 2016, med noe etterarbeid i 2017.

Pressemuseet Fjeld-Ljom er det eneste historiske avistrykkeriet i Norden hvor det produseres avis på gammelmåten med de opprinnelige maskinene i de opprinnelige lokalene. Et godt eksempel på et levende teknisk kulturminne.

Her var det ei gruppe med entusiastiske håndverkere som hadde ståsted i tidligere avisproduksjon, som skulle overføre sine kunnskaper til nye personer med erfaringer fra ulike deler av den grafiske bransjen. Disse kaller vi henholdsvis tradisjonsbærere og fagpersoner i vår terminologi.

En like viktig del av dette håndverket, utover det å faktisk produsere avisen, er reparasjoner og vedlikehold av maskiner og utstyr.

Vanligvis er våre prosjekter tuftet på videreføring av kunnskaper en til en, med en dokumentator til stede. Her var det mange personer involvert, hvor det ble nødvendig at fagpersonene førte sine egne arbeidslogger gjennom prosjektperioden.

Dokumentasjons- og opplæringsprosjektet genererte en mengde situasjonsbilder og film.

Det å sikre og videreføre håndverkskunnskap er en kontinuerlig prosess innen alle former for tradisjonelle håndverk. Dette gjelder også det å lage avis på gammelmåten inkludert vedlikehold av utstyr, ved Pressemuseet Fjeld-Ljom.

Tore R. Tøndevold. Rådgiver ved Norsk håndverksinstitutt.

Les hele rapporten.