Aktuelt

Her samler vi linker til artikler som har stått på trykk i museumsavisa, og annet aktuelt fra Venneforeningen.

EU-midler til Venneforeningen

Gunnar, veteran på settemaskin, gir Margit gode råd.

Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner er en av ti aktiviteter som har fått tildelt midler fra Europarådet og EU-kommisjonen gjennom «European Heritage Days», et kulturminnetiltak som årlig markeres også i Norge som «Kulturminnedagene». Venneforeningen har de siste årene hatt ulike seminar og foredrag i tillegg til åpent avishus.

Tilskuddet på 9.900 Euro skal gå til opplæring i bruk og vedlikehold av settemaskiner. Entusiaster fra hele Europa inviteres til Røros for å være med.

Les mer

 

Lillsandspressa god som ny
med trykkvalser fra Sunne

Bjørn Erik og Arvid justerer inn de nye valsene.

Lillesandspressa, som står i Rødbygget til Pressemuseet Fjeld-Ljom er blitt oppgradert med nye trykkvalser, bygget opp av firmaet Bøttcher i Sunne, Sverige. Nå kan også denne pressa brukes til trykking, og vil faktisk kunne være en reservemaskin for pressa vi ellers bruker til å trykke den årlige museumsavisa.

Les mer.

——

Lanserer Fjeld-Ljom som nasjonalt pressemuseum

Møtet med kolleger fra trykkerimuseer over hele Europa har bekreftet det som vi i Venneforeningen lenge har visst: Fjeld-Ljom er unik.

I et innlegg i lokalavisa Fjell-Ljom lanserer vi nå Fjeld-Ljom som kandidat til å bli nasjonalt pressemuseum,

Les mer.

Markedsført i Frankrike og Europa

Venneforeningens styreleder holder sin presentasjon.

Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner var i mai 2022 representert på møtet til museumsorganisasjonen AEPM i Frankrike.  Foreningens styreleder, Jan Erik Øvergård, holdt et innlegg med en kort presentasjon av Røros og Pressemuseet.

Les mer.

————

Skjønnheten i typografien

Torbjørn Eng ved settemaskina i Fjeld-Ljom.

Torbjørn Eng, fast medlem av dugnadsgjengen i Venneforeningen til Pressemuseet Fjeld-Ljom, har skrevet bok om typografiens historie. Dette kommer  som en naturlig forlengelse av hans store interesse for faget, som ikke minst er kommet til syne gjennom nettstedet «Typografi i Norge» (typografi.org) som Torbjørn har driftet siden millenniumskiftet.

Les artikkelen.

——————————————-

Artikkelforfatteren hjemme i sitt eget trykkeri.

Kvinnekampen i typografifaget

«Å skrive en artikkel om kvinnekamp innen typografifaget har jeg vegret meg for, fordi det er vanskelig å ikke bli forbanna», skriver Ane Thon Knutsen i denne artikkelen som er hovedoppslag i museumsavisa Fjeld-Ljom for 2021.

Les artikkelen.

———————————————–

Maihaugenmaskina

En av settemaskinene i Pressemuseet Fjeld-Ljom kom til avishuset som gave fra Maihaugen på Lillehammer. Tore R Tøndevold, tidligere rådgiver ved Norsk håndverksinstitutt, forteller historien til den gamle maskinen.

———–

Koronadagbok satt med bly

Ane Thon Knutsen, med doktorgrad i Grafisk Kunst, og med i dugnadsgjengen til Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner, taklet koronapandemien på sin egen måte.

Les hennes dagbok.

———–

Marit Brandsnes, lærer ved Arbeiderbevegelsens Folkehøyskole.

Grafiske fag ved Arbeiderbevegelsens folkehøgskole

Marit Brandsnes er lærer ved Arbeiderbevegelsens folkehøgskole i Ringsaker. Der arbeider hun med grafiske fag, og har bygd opp et helt eget lite trykkeri, med gammelt satsutstyr og trykkmaskiner. Utstyr som har mange likheter med det som finnes i Pressemuseet på Røros. Marit bruker dette i arbeidet med å gi elevene en dypere forståelse av hva design og typografi handler om.

Les Marits artikkel om sine erfaringer fra skolen i Ringsaker.

Marit er også aktivt dugnadsmedlem i Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venneforening, og hun har det viktige ansvaret med å sørge for klisjeer av alle bildene som vi trykker.

Les om hvordan klisjeene blir laget.

————

Notis i Fjeld-Ljom ble til to bøker

Ragnar Kokkvoll, rørosing og nå pensjonist, har skrevet to bøker på basis av en notis i Fjeld-Ljom. Bøkene handler om ei kvinne som under dramatiske omstendigheter føder ei datter i et sommerfjøs i Ålen, og veien hennes videre i livet.

Les mer

————

Trykk fra Fjeld-Ljom oppnådde rekordpris

Et foredrag av Hulda Garborg, trykt som et lite hefte på 29 sider på Røros i 1902, ble solgt på en bokauksjon i Oslo i desember 2019. Etter aktiv budgiving gikk det for sensasjonelle 6500 kroner, mens et knippe Ibsen-skuespill gikk for 1300 kroner på det meste.

Les mer

————

Sommerdugnad i juli 2020

I slutten av juli kunne endelig den driftige dugnadsgjengen til Venneforeningen samles i Pressemuseet Fjeld-Ljom for ny innsats, etter at all planlagt aktivitet i mars var blitt avlyst på grunn av koronapandemien.

På bildet Tore Tøndevold (t.v.) og Carl P Løken i arbeid ved en av settemaskinene.

Les mer.

———–

Settemaskiner fra Farsund til Røros

Torsdag 14. mai 2020 kom en verdifull transport fra Farsund i Agder til Røros. en Linotype settemaskin og en Ludlow tittelsettemaskin som er bevart helt siden Farsund Avis (nå Lister) gikk over til offset i 1976.

Les mer.

Se video:

 

———–

Arbeiderbevegelsens folkehøgskole
lærer elevene typografi på gammelmåten

Elevene ved Arbeiderbevegelsens folkehøgskole er begeistret over å kunne arbeide med gamle teknikker, forteller reportasjen i «Fri Fagbevegelse» (Foto: Faksimile av nettside)

Lærer Marit Brandsnes, som også er aktiv i dugnadsgjengen i Venneforeningen til Pressemuseet Fjeld-Ljom, har skapt noe unikt i Ringsaker. Elevene ved folkehøgskolen tilbys en tidsreise gjennom det typografiske faget, takket være settekasser, trykkmaskiner og annet utstyr som Marit har samlet inn fra hele landet.

«Fri Fagbevegelse» har vært i Ringsaker og laget reportasje.

Les hele saken her.

—-

Avis- og trykkerimuseer over hele verden

AEPM er forkortelsen for «Association of European Printing Museums», eller organisasjonen for europeiske trykkerimuseer, for å si det på godt norsk. Organisasjonen har som formål å styrke og formidle kunnskap, erfaring og ressurser innenfor alle områder av grafisk virksomhet, slik dette har vært praktisert fra salige Gutenbergs tid og fram til i dag.

Les mer om AEPM på organisasjonens nettsider.

På disse nettsidene finner man også en link til organisasjonens «Museum Finder», der man via et verdenskart kan lete opp avis- og trykkerimuseer over hele verden. Fjeld-Ljom finnes selvsagt med på kartet!

Vi får bære over med at organisasjonen har plassert Pressemuseet i Alvdal (etter som leder av Venneforeningen har postadresse der), og ikke på Røros. Plasseringen av den gule prikken på kartet skulle være riktig nok.

Link til kartet med oversikt over alle museene.

——————–

Ane Thon Knutsen.

Ane tok doktorgrad med løse skrifttyper

Ane Thon Knutsen deltar i dugnadsarbeidet i Pressemuseet, og berømmer de mange fagfolkene som bruker tid på å holde vedlike maskiner og utstyr i avishuset på Røros. Ane er den første kandidaten ved Avdeling Design, Kunsthøgskolen i Oslo, som har tatt doktorgrad innen sitt fag.

Hvilken betydning har form og teknikk for innholdet og oppfattelsen av innholdet? Dette var spørsmålet Ane stilte seg da hun startet på sitt prosjekt. Hun gikk til kilden ved å gjøre en inngående nærlesing av Virginia Woolf. Hun var ikke bare forfatter men hadde også førstehånds erfaring som setter og trykker, og virket på en tid lenge før det fantes sosiale medier på nett og design utformet på dataskjerm.

Les mer.

Robert Smail’s Printing Works

Vi i Venneforeningen til Pressemuseet Fjeld-Ljom mener at vi har verdens fineste og best bevarte trykkeri for produksjon av avis med blysats og flattrykk. Men dette betyr ikke at vi er helt alene om å kunne vise de gamle teknikkene.

Robert Smail’s Printing Works ligger i den skotske byen Innerleithen, rett på andre siden av grensa til England. Trykkeriet ble etablert i 1866, og i tillegg til siviltrykk, utga de avis i årene 1893-1916. Avishuset ble gjenåpnet som museum i 1990.

Les mer på Wikipedia (engelsk tekst).

Nasjonalbiblioteket digitaliserer og publiserer aviser på nett

Nasjonalbiblioteket (NB) forvalter store deler av vår felles historiske arv. Avisene er en del av denne arven, og stadig flere gamle aviser blir tilgjengelige for alle interesserte, via Internett, på nettadressen www.nb.no. Nå er også de første årgangene av gamle Røros-aviser digitalisert.

Les mer.

Middelalderbok fra Kvikne

Psalter er betegnelsen på ei bok som inneholder Salmenes bok og andre oppbyggelige skrifter. Ei slik bok som er på latin og håndskrevet på pergament, finnes på Kvikne. Den inneholder 3 ulike manuskript på til sammen 38 sider, og er litt av et klenodium.

Les mer.