Aktuelt

Her samler vi linker til artikler som har stått på trykk i museumsavisa, og annet aktuelt fra Venneforeningen.

Ane Thon Knutsen.

Ane tok doktorgrad med løse skrifttyper

Ane Thon Knutsen deltar i dugnadsarbeidet i Pressemuseet, og berømmer de mange fagfolkene som bruker tid på å holde vedlike maskiner og utstyr i avishuset på Røros. Ane er den første kandidaten ved Avdeling Design, Kunsthøgskolen i Oslo, som har tatt doktorgrad innen sitt fag.

Hvilken betydning har form og teknikk for innholdet og oppfattelsen av innholdet? Dette var spørsmålet Ane stilte seg da hun startet på sitt prosjekt. Hun gikk til kilden ved å gjøre en inngående nærlesing av Virginia Woolf. Hun var ikke bare forfatter men hadde også førstehånds erfaring som setter og trykker, og virket på en tid lenge før det fantes sosiale medier på nett og design utformet på dataskjerm.

Les mer.

 

Nasjonalbiblioteket digitaliserer og publiserer aviser på nett

Nasjonalbiblioteket (NB) forvalter store deler av vår felles historiske arv. Avisene er en del av denne arven, og stadig flere gamle aviser blir tilgjengelige for alle interesserte, via Internett, på nettadressen www.nb.no. Nå er også de første årgangene av gamle Røros-aviser digitalisert.

Les mer.

Middelalderbok fra Kvikne

Psalter er betegnelsen på ei bok som inneholder Salmenes bok og andre oppbyggelige skrifter. Ei slik bok som er på latin og håndskrevet på pergament, finnes på Kvikne. Den inneholder 3 ulike manuskript på til sammen 38 sider, og er litt av et klenodium.

Les mer.