Fjeld-Ljom i Europa

Artikkelforfatter og Pressemuseets styreleder klar for konferanse i Frankrike. Foto: Annikki Torgersen.

Styreleder med følge har vært på museumskonferanse i Frankrike, i det storslagne AMI-museet like sør for Paris. Avishuset vårt ved Hyttelva blir lite i sammenligning, men vi er fortsatt et ganske unikt museum, fikk vi lært.

Les mer.

Ny presse i Pressemuseet

Det første vaffelmøtet, Fra venstre: Ragnar Løkken, Beate Møller, Trine Schmidt og Eli Neby.

Pressemuseet Fjeld-Ljom rommer flere trykkpresser, både små og store. Den siste tilveksten er ei presse som ikke gjør så mye ut av seg i størrelse, men som vi tror vil bli satt pris på av den driftige dugnadsgjengen når de samles.

Vaffelpressa ble prøvekjørt da et nytt arbeidsutvalg hadde sitt første møte. Utvalget består av to varamedlemmer til styret, Beate Møller og Eli Neby, sammen med Trine Schmidt som alt har vært aktiv medspiller i Pressemuseet i flere år.

Utvalget skal arbeide med flere nye tiltak, som støttespillere til styret, bl.a. ved å bistå styreleder med arbeidet i å søke om økonomisk støtte til Venneforeningens virksomhet. De skal også være med og sørge for at flere får tilgang til Pressemuseet, blant annet gjennom spesielle opplegg for barn og unge.

Vi er veldig glade for at de tre aktive og ressurssterke damene velger å bruke av fritiden sin på Fjeld-Ljom!

Fellesforbundet støtter Fjeld-Ljom

Fellesforbundet i LO, som også organiserer grafiske fagfolk, har gitt Pressemuseet Fjeld-Ljom et tilskudd på 5.000 kroner til rekrutterings- og opplæringsarbeidet. Noe vi selvsagt er svært takknemlig for. Dette viser at også dagens fagorganiserte grafikere støtter arbeidet med å ivareta de historiske kunnskapene i faget. På bildet Jens Hystad (t.v.) som har vært frivillig dugnadsarbeider i Fjeld-Ljom i mer enn 30 år, sammen med rekruttene Tor Ivar Bjørnå og Petter Bratland.

Utmerkelse til nestorene

Fra venstre: Ragnar Løkken, Carl P. Løken, Jens Hystad og Per Hvamstad.

Under årsmøtet til Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner fredag 18. mars ble det  velfortjente utmerkelser til de fire personene som hver på sitt vis har vært krumtapper i foreningens virksomhet i mange år: Ragnar Løkken, Carl P. Løken, Jens Hystad og Per Hvamstad.

Hvamstad har sittet som foreningens styreleder uavbrutt siden 2010, inntil han i fjor etter eget ønske takket av. Minst like lang fartstid i Venneforeningen har også de tre øvrige, og eneste grunn til at de ikke tidligere har fått Fjeld-Ljoms utmerkelse, en sølvnål med avishuset som motiv, er at de selv har sittet i foreningens styre.

I tillegg til hver sin nål, fikk de fire nestorene en tegning signert Stian Tranung, foreningenes egen «hustegner».

 

Vårsamling og årsmøte

Marit Brandsnes er ikke redd for å få litt trykksverte på seg når hun arbeider med ombrekking av museumsavisa.

Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner hadde vårsamling med dugnad i dagene 16. til 19. mars, og avviklet sitt årsmøte fredag 18.3.

Dugnaden samlet et nesten fulltallig dugnadskorps. Maskiner ble stelt og vedlikeholdt, og forberedelser gjort til produksjon av årets museumsavis i september.

Etter årsmøtet består styret i Venneforeningen av: Jan Erik Øvergård (leder), Jens Hystad (nestleder), Carl P. Løken, Ragnar Løkken og Marit Brandsnes.

Marit kommer inn som nytt styremedlem, og ikke så rent lite historisk er det at venneforeningen nå har fått sitt første kvinnelige styremedlem. Sannelig på tide vil mange med rette mene.  Marit er et meget kompetent medlem av dugnadsgjengen som ikke er redd for å ta i et tak og få trykksverte på fingrene.

Les mer om vårdugnaden.

Toalettet pusset opp

Ragnar Løkken salmiakkvasker veggene før påføring av ny linoljemaling.

I løpet av etterjulsvinteren 2022 er toalettet i Pressemuseet Fjeld-Ljom blitt pusset opp. Vegger og tak er vasket med salmiakkoppløsning og malt med to strøk linoljemaling.

Ragnar Løkken har vært prosjektleder og har gjort det meste av malerarbeidet selv.

Rørosmuseet har bekostet malingen og besørget utskifting av det gamle utslitte gulvbelegget. Les mer.

Pressemuseet i den europeiske kulturarven

Skjermdump av nettsiden der Pressemuseet presenteres.

European Heritage Days, innstiftet av Europarådet og EU, publiserer jevnlig artikler om vår felles europeiske kulturarv. Nylig er det lagt ut en artikkel om Pressemuseet Fjeld-Ljom på Røros. Artikkelen, som er på engelsk, tar for seg viktige trekk i den spesielle avishistorien på Røros, og vier mye plass til avishuset ved Hyttelva og arbeidet som Venneforeningen gjør for å ta vare på huset, maskinene og historien.

Artikkelen er signert Venneforeningens styreleder, Jan Erik Øvergård, men er utarbeidet i fellesskap med Torbjørn Eng, Trine Schmidt, Einar Galaaen og Arne Ingar Bækken.

Artikkelen kan leses her:
https://www.europeanheritagedays.com/Story/The-living-Press-History

 

Innkalling til årsmøte i Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner

Årsmøtet i Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner avholdes i Vertshuset på Røros fredag 18. mars kl. 17.00.

Årsmøtet innledes med et foredrag av medlem av dugnadsgjengen, Torbjørn Eng: «Norsk typografi 1800-1900 – kunstferdig og utskjelt».

Etter foredraget settes årsmøtet med følgende sakliste:

1)         Godkjenning av innkalling og dagsorden
2)         Valg av møteleder og sekretær, samt to til å undertegne protokollen
3)         Styrets forslag til årsberetning og regnskap
4)         Fastsettelse av kontingent for inneværende år
5)         Styrets forslag til budsjett
6)         Forslag til nye vedtekter
7)         Valg av styre- og varamedlemmer, samt valg av styreleder og nestleder
8)         Valg av revisor
9)         Valg av valgkomite

Etter årsmøtet inviteres til foreningens årsmøtemiddag, samme sted.

Påmelding til årsmøte med middag må skje på forhånd og seinest mandag 7. mars, enten til styreleder Jan Erik Øvergård, tlf. 930 42 382, e-post: jan.erik@pressit.no, eller til nestleder Jens Hystad, tlf. 917 62 022, e-post jens.hystad@sklbb.no. Alle som bor på Vertshuset med halvpensjon i forbindelse med dugnaden er automatisk påmeldt til middagen.

I henhold til vedtektene har hvert medlem, som har betalt kontingent, møte- og stemmerett. Ingen kan møte med fullmakt for mer enn en stemme utover sin egen.

Medlemskontingenten er 300 kr for personlige medlemmer, 1500 for bedrifter og 750 kr for lag/foreninger.

Betaling: Bankgiro: 4280.05.29020 Vipps: 513265 Vi vil sende ut giro på e-post til de som ikke har betalt seinere i år.

 Årsmøteinnkallingen går ut kun i digital form. Se ellers nettsidene www.fjeld-ljom.no og https://www.facebook.com/Pressemuseet-Fjeld-Ljoms-venner-1685848471677993 for mer info.

Vennlig hilsen
Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner
Jan Erik Øvergård
Styreleder

jan.erik@pressit.no

Årsmøte med foredrag 18. mars

Årsmøte i Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner avholdes på Vertshuset, Røros, fredag 18. mars 2022 kl. 17.00.

Før årsmøtet settes får vi en innledning med foredrag ved medlem av dugnadsgjengen i Venneforeningen:

Torbjørn Eng ved settemaskina i Fjeld-Ljom, der han har mange timers innsats som medlem i venneforeningens dugnadsgjeng.

Torbjørn Eng:
Norsk typografi 1800-1900 – kunstferdig og utskjelt

På slutten av 1800-tallet var typografien i det voksende markedet for «leilighetstrykksaker» kjennetegnet av et rikt dekorativt utstyr og et stort tilbud av nye trykkskrifter. Bibliotekar og typograf Torbjørn Eng utga i 2021 boka «Da typografien ville være kunst: norsk typografi 1800-1900 – fra nyklassisisme til historisme og den frie retning», der dette grafiske uttrykket ses i sammenheng med tidas øvrige formgiving, med den tekniske utviklingen og med konkurransen fra litografifaget.

Foredraget er åpent for alle, også ikke-medlemmer av Venneforeningen.

Etter foredraget settes årsmøtet, som er Venneforeningens øverste organ. På årsmøtet har hvert medlem, som har betalt kontingent senest en måned før årsmøtet, stemmerett. Ingen kan møte med fullmakt for mer enn en stemme utover sin egen.

Sakliste:

1)         Godkjenning av innkalling og dagsorden
2)         Valg av møteleder og sekretær, samt to til å undertegne protokollen
3)         Styrets forslag til årsberetning og regnskap
4)         Fastsettelse av kontingent for inneværende år
5)         Styrets forslag til budsjett
6)         Forslag til nye vedtekter
7)         Valg av styre- og varamedlemmer, samt valg av styreleder og nestleder
8)         Valg av revisor
9)         Valg av valgkomite

Etter årsmøtet samles de medlemmer som ønsker dette, til felles middag.

Påmelding til middagen sendes til styreleder: jan.erik@pressit.no, evt. tlf. 93042382.

Usikker på om du har betalt medlemskontingent? Kontakt styreleder på samme adresser. Giro for medlemskontingent som skal fornyes i 2022 vil bli sendt ut seinere i år. Vi legger nå om til kun digital utsending, så oppdater oss gjerne med korrekt e-postadresse.

Vel møtt på Røros i mars!