Video-dokumentasjon

Steinar Bendiksvoll gjør opptak i trykkeriet i Pressemuseet.

Jan Erik Øvergård har sammen med fotograf Steinar Bendiksvoll laget videodokumentasjon for Venneforeningen til Pressemuseet.

Jan Erik var den siste journalisten som arbeidet i de gamle avislokalene ved Hitterelva i Røros, mens det fortsatt ble laget avis tre dager i uka på det gamle tekniske utstyret som ennå er intakt og som nå er museum.

Videoene er publisert på YouTube, og finnes der ved å søke på «Pressemuseet»

Eller ved å gå inn på denne oversikten.

“Ljomen fra fjellet” er jubileumsfilmen som ble laget i 2016 til Fjell-Ljoms 130-års jubileum. Samtidig feiret Pressemuseet 30-års jubileum.

I tillegg til filmene som finnes publisert på YouTube, så ligger også filmen til 75-årsjubileet til «Retten» i 1982 på nett:

I september 2017 var NRK Trøndelag på besøk da dugnadsgjengen laget avis. Reportasjen kan ses her: