De førdigitale avishus

Gjennom prosjektet «Det komplette førdigitale avishus» løfter vi fram historien til kontorene i andre etasje, så vi kan si at Pressemuseet Fjeld-Ljom nå virkelig er et komplett førdigitalt avishus, som viser hele produksjonslinjen, fra journalistens penn og analoge film, til den ferdige avisa. Her skal interesserte besøkende kunne oppleve hele avishuset og ikke bare den tekniske produksjonen i første etasje.

Prosjektet er støttet av Kulturrådet med 120.000 kr i tilskudd.

Sveivetelefon, analogt kamera og manuell skrivemaskin, verktøyene til redaksjonen på 70-tallet

Avisredaksjonene og journalistikken har gjennomgått en stor omveltning i løpet av de siste femti åra. Fra de første spede tilløp til digital innskriving på siste halvdel av 1970-tallet, til dagens heldigitale virksomhet, der papiravisa får mindre betydning, mens nettet vokser.

Nyhetspulsen

I lys av den redaksjonelle utviklingen kan det være interessant og nyttig for nye generasjoner å få oppleve hvordan nyheter ble laget og distribuert i gamle dager. Lyden av skrivemaskiner som klaprer, gamle telefoner som ringer, mer og mindre høylytte diskusjoner om morgendagens oppslagssaker. Nyhetspulsen som banket her til 1975 sitter fortsatt i veggene i det gamle avishuset.

Mørkerom rekonstruert med originalt utstyr fra 1970-tallet.

Her vil vi også vise litt av fotografiets historie, med de gamle analoge kameraene med filmremser som ble framkalt i kjemi som også hadde sin spesielle lukt.

Mørkerommet med det svake lyset, forstørrelsesapparatet der filmen ble plassert og belyst mot papiret i ramma under, og framkallingsbadene der bildet vokste fram.

I dagens verden med smarttelefoner, selfier og sosiale medier, oppleves det som utrolig gammeldags og historisk alt dette som skjedde i vår tross alt ganske nære fortid.

Skriftlig dokumentasjon av produksjonsrutinene

Som ledd i prosjektet «Det komplett førdigitale avishus» er det utarbeidet mye skriftlig dokumentasjon, inklusive undervisningsopplegg for skolene. Nye plakater er laget for alle rom og avdelinger i avishuset.

En samlet dokumentasjon kan leses i dette dokumentet:
Pressemuseet Fjeld-Ljom.

Mørkerommet videodokumentert

Redaksjonslokalene fra 1975 er så å si intakte bygningsmessig, og ut fra dette er med små endringer, bl.a. gjenooppbygging av mørkerommet, miljøet fra femti år tilbake forsøkt gjenskapt.

Mørkerommet, med de ulike prosessene i analog fotografering, filmframkalling og kopiering av bilder er dokumentert i denne videoen.