Offsetproduksjon

Torsdag 27. februar 1975 kom Fjell-Ljom ut i nytt format, tabloid, med bruk av ny og mer moderne produksjonsteknikker. Fotosats, pasteup, sidefilm, trykkplater i tynt metall, utstrakt bruk av kjemi (ulike løsemidler) og offsettrykk var teknikker og begreper som erstattet produksjon i bly med de gamle settemaskinene, håndsatsen av titler og montering av de tunge sideformene i flattrykkpressa.
Teknikken som ble brukt til å produsere Fjell-Ljom fram til og med tirsdag 25.

Odd Gullikstad monterer sidefilm i andre etasje i avishuset.

februar 1975, var den samme som Pressemuseet kan presentere som et levende museum den dag i dag. Og det kan trygt slås fast at tilfeldigheter gjorde at det gamle utstyret ikke ble fjernet og gikk tapt, men fortsatt er å finne i avishuset, sammen med tilsvarende utstyr som er kommet til fra andre steder i landet, der de gamle produksjonsteknikkene ble forlatt omtrent på samme tid.
Den nye måten å produsere avis på, som ble inn-ført i Fjell-Ljom i 1975, fikk en mye kortere levetid enn tidligere teknikker. Mens «bly-tida» varte i rundt nitti år, varte ikke «pappsløyden» mer enn i ca. tjue år, og i Fjell-Ljoms tilfelle vesentlig kortere enn dette.
Skifter mellom teknikker skjer gradvis, og overgang fra bly til pasteup/offset skjedde fra 1960-tallet til ut på midten av 1970-tallet. Fjell-Ljom var nok blant de siste avisene som gjorde denne omleggingen. Manuell pasteup av sider ble avløst av sideombrekking på skjerm på 1990-tallet, og etter hundreårsskiftet kom overgangen til såkalt «computer to plate» for fullt. Da var manuell pasteup og bruk av reprokamera og manuelle platebrennere en saga blott.

Les hele rapporten om offsetproduksjon i Fjell-Ljom.

Ragnar Løkken og Odd Gullikstad med gamle montasjer som er bevart fra tiden da Fjell-Ljom ble produsert i offset i avishuset.