Avishuset i nymalt prakt

Av Per Hvamstad

Det har skjedd gledelige ting med det gamle avishuset vårt. I løpet av våren og sommeren 2019 er huset nymalt, det gjelder også vinduer og hoveddør. Det unike tekniske og intellektuelt kulturminnet ved Hyttelva framstår som den perle det er.

Avishuset var slitt, så det måtte skje noe. Eieren, Stiftelsen Rørosmuseet, tok affære og Museene i Sør-Trøndelag avdeling Røros tok ansvar. Arbeidet er dyktig utført av Røros Malerservice og så langt har MiST brukt i underkant av 300.000 kr pluss moms.

Professor emeritus Jon Brænne har gjort grundige undersøkelser og kommet fram til hva slags farger huset skulle få.

Før det konkrete arbeid kunne settes i gang, har professor emeritus Jon Brænne, med lang fartstid hos Riksantikvaren, og en kjenner av bygningsarven på Røros, gjort grundige undersøkelser og kommet fram til hva slags farger huset skulle få. På flere steder kan den interesserte finne såkalte fargetrapper, der Brænne har avdekket hvordan bygningen har vært malt til ulike tider.

 

HUSETS HISTORIE

Brænne har brukt gamle bilder og avdekket flere detaljer i husets sammensatte historie. Alderen på huset er usikker. Avisen Fjeld-Ljom flyttet inn i 1891, før det var huset brukt som snekkerfabrikk. Hovedformen på huset var på plass i 1891. Et hus i tømmer, med to avdelinger med henholdsvis 2 og 3 etasjer, etter hverandre. Men det har skjedd påbygginger. I nordenden, mot øst, ble det satt opp et toetasjes påbygg, som i dag inneholder deler av trykkeriet i første, lagerrom og trapp til loftet i andre. Dette påbygget må ha kommet etter 1891, men før 1915. Bilder viser et upanelt og umalt hovedbygg, med påbygget mot elva panelt og muligens malt. Faktorkontoret ble bygd samtidig. Avishuset er jo plassert helt på kanten av Hyttelva så eventuelle påbygg måtte bokstavelig talt plasseres på pilarer ute i elva.

 

Røros Malerfirma ved daglig leder Sven Tore Tørres hadde oppdraget med å male det tradisjonsrike avishuset, her er Nicole Schedalke i full sving med malerkosten.

MANGE MALINGSLAG

Når ble huset panelt og malt?  Brænne slår fast at huset ble malt umiddelbart etter paneling, det ser han fordi panelet under grunningslaget har bevart sin trelyse valør. Det gjelder også omramminger rundt dør og vinduer, mens vinduene derimot har stått umalte ei tid. De er altså fra husets upanelte periode!  Svaret ligger i et bilde fra 1917, som viser avishuset panelt og nymalt og har dessuten en lekker hage i nordenden, innrammet med hvitmalt stakitt.

Brænne har avdekket mange malingslag. Panelet er grunnet med gul oker og første fargen er sandsteinsfarge, seinere hvit, lys grønn, lys grå, lys grågrønn og tilslutt lys blågrå. Vinduene som har stått umalt, er så grunnet med gul oker og hvitmalt, mens geriktene var grågrønne, seinere hvite og tilslutt beige. Døra har også vært malt flere ganger, mørk oker, grå og til slutt svart, mens døromrammingene har vært grågrønne, hvite og tilslutt beige.

I siste malingslaget som er avdekket har det vært brukt alkydolje, mens alle tidligere lag er linoljemaling.

 

Ingen tvil om at det var stort behov for å få malt avishuset.

HVA SLAGS FARGE?

Etter en del vurderinger, landet Brænne på at avishuset måtte få tilbake sin opprinnelige farge; sandsteinsfarget linoljemaling. Før maling ble veggene skrapt og rengjort, et krevende handarbeid. Malearbeidet ble gjort med kost.

Dagens røde påbygg skriver seg fra 1974. Tidligere har det vært flere mer eller mindre frittstående uthus og en tradisjonell planking.

Avishuset er ikke fredet, men omfattes av en reguleringsplan fra 1978, sammen med resten av Flanderborg. Nå er det imidlertid gjennomført en ny reguleringsprosess og ny plan vedtas i disse dager.

Innsatsen i 2019 bidrar til å sikre et unikt teknisk og intellektuelt kulturminne ved Hyttelva.

Det nye påbygget er også blitt malt.