Avishistoriske artikler

Her samler vi linker til artikler relatert til avishistorien på Røros:

Sven Erik Skarsbø har kommet med en betimelig korrigering av et utsagn vi kom med i forbindelse med seminaret «Fra bly til kunstig intelligens» i april 2024. Vi skrev at foredragsholder Ove Mellingen var en av de få typografer som er blitt redaktør. Dette er selvsagt historisk feil.

Les Sven Eriks oppklaring.

Arnulf Grut var en av de yngste redaktørene i Fjell-Ljom, sist på 1950-tallet. I denne artikkelen ser han tilbake på et langt liv som journalist.

Henrik Grønn skriver om sin bestefar ved samme navn, avismann og drivkraft i Røros gjennom stor deler av 1900-tallet.

Karl Sjøen om Olaf O Berg

Olaf O Berg

Berg startet Fjeld-Ljom i 1886 og har en sentral rolle i den tidlige pressehistorien på Røros.

Sommeren 2017 hadde venneforeningen celebert besøk av etterkommere av Olaf Olsen Berg.

Arne Ingar Bækken om de første femti årene

Røros-pressen hadde mange markante skikkelser de første årene, og politiske standpunkt ble tidlig viktig.

Etableringen av Pressemuseet

Lederen i Norsk Pressemuseum, John Solheim, unnfanget ideen om å etablere et lokalt pressemuseum i de gamle avislokalene.

Per Edgar Kokkvolds jubileumsforedrag

Rørosingen og pressemannen snakket til en lydhør forsamling da 130 års avishistorie på Røros ble markert 8. april 2016.

Ragnars bilder

Ragnar Løkken var mangeårig typograf i Arbeidets Rett, der han begynte å arbeide i gamle Foslandgården på Nilsenhjørnet, mens produksjonen ennå foregikk med settemaskiner og blysats. Tilsvarende utstyr som det som er bevart i pressemuseet. Ragnar var med hele veien frem gjennom utviklingen, til heldigital produksjon.

Ragnar har i alle år også vært en ivrig fotograf, og takket være ham er mye av pressehistorien på Røros blitt dokumentert. Se bilder og les mer.

Bildeglimt fra 1973

Einar Galaaen på redaktørkontoret 1973.

Venneforeningen ønsker å sette istand andre etasje i avishuset slik det var frem til 1974, mens det fortsatt var redaksjon og ekspedisjon i lokalene.

Store deler av disse lokalene står også omtrent som de var på den tiden redaktør og journalist hadde kontor her.

På bakrommet hadde redaksjonen sitt mørkerom.

Vi har lett frem noen bilder fra den tiden, bl.a. flere bilder av en skoleklasse som var på besøk.

Les mer.

Offsetproduksjon i avishuset

I en kort periode på 1970-tallet ble Fjell-Ljom produsert i offset, med sidemontasje og repro i andre etasje, der redaksjonen tidligere holdt hus. Venneforeningen til Pressemuseet har nå produsert en rapport om dette mellomspillet i avishusets historie.

Rapporten er tilgjengelige på våre hjemmesider.