Avishistoriske artikler

Her samler vi linker til artikler relatert til avishistorien på Røros:

Karl Sjøen om Olaf O Berg

Berg startet Fjeld-Ljom i 1886 og har en sentral rolle i den tidlige pressehistorien på Røros.

Arne Ingar Bækken om de første femti årene

Røros-pressen hadde mange markante skikkelser de første årene, og politiske standpunkt ble tidlig viktig.

Per Edgar Kokkvolds jubileumsforedrag

Rørosingen og pressemannen snakket til en lydhør forsamling da 130 års avishistorie på Røros ble markert 8. april 2016.

Bildeglimt fra 1973

Einar Galaaen på redaktørkontoret. Han har arbeidet i Fjell-Ljom i flere perioder, og var i 1973/74 vikar for Jens Olai Jenssen.

Venneforeningen ønsker å sette istand andre etasje i avishuset slik det var frem til 1974, mens det fortsatt var redaksjon og ekspedisjon i lokalene.

Store deler av disse lokalene står også omtrent som de var på den tiden redaktør og journalist hadde kontor her. Ute i ekspedisjonen ble abonnenter og annonsører møtt av forretningsfører og kontorassistent.

På bakrommet hadde redaksjonen sitt mørkerom.

Vi har lett frem noen bilder fra den tiden, bl.a. flere bilder av en skoleklasse som var på besøk.

Les mer.