Avishuset ved Hitterelva

Illustrasjon Stian Tranung, www.stranung.no

Olaf O Berg, foregangsmann blant alle avisfolk på Røros, startet Fjeld-Ljom i 1886.

Så godt gikk avisa i disse første årene at redaktør og forlegger Berg i 1891 kunne kjøpe en nedlagt snekkerfabrikk ved Hitterelva og gå til innkjøp av ei hurtigpresse drevet av vannkraft fra elva som stryker forbi rett under gulvet.

Helt siden starten har det særegne avishuset vært som et landemerke i Røros, der det vagler seg på støpte pæler delvis ute i elva.

Avishuset var redaksjon og trykkeri for Fjell-Ljom fram til 1975, da redaksjonen og ekspedisjonen flyttet til Stengelgården i Bergmannsgata. Den tekniske produksjonen, med nytt offsetutstyr, fortsatte i avishuset fram til 1979.

Lykkeligvis ble ikke det gamle produksjonsutstyret fjernet,  som i de fleste andre avishus. I stedet ble utstyret stående og har dannet grunnlaget for etableringen av Pressemuseet Fjeld-Ljom.

Takket være mange ildsjelers innsats er det gamle utstyret fortsatt intakt og det produseres fortsatt avis på dette utstyret i avishuset ved Hitterelva hvert år.

Avishuset eies i dag av Rørosmuseet, mens Venneforeningen til Pressemuset Fjeld-Ljom står for drift og vedlikehold av de gamle maskinene.

Avishuset i 1917. De to personene er fra høyre: Ole H. Strømmevold (1881-1942) og Kristian Floor (1877-1926). Foto: Iv. Olsen, Rørosmuseets arkiv.