Fjell-Ljoms redaktører

Dagens redaktør i Fjell-Ljom, Nils Kåre Nesvold.

Fjell-Ljom har hatt en rekke redaktører siden avisa ble etablert av pioneren Olaf O. Berg i 1886. Samme Berg var for øvrig redaktør i to omganger.

På 1970-tallet gikk avisa konkurs to ganger. Lenge var det mye som tydet på at den  ville gå inn for godt, inntil Erling Sven Busch, som tidligere også hadde vært redaktør i Arbeidets Rett, ønsket seg tilbake til avislivet og startet opp igjen Fjell-Ljom som ukeavis.

Nå er avisa en livskraftig virksomhet, med Nils Kåre Nesvold som redaktør og daglig leder. Under hans ledelse er dekningsområdet utvidet fra bare å gjelde Røros til også å gjelde Holtålen kommune, og samtidig har avisa satset på betydelig tilstedeværelse også på nett.

Over 130 år er gått siden starten, men Fjell-Ljom lever fortsatt!

Her er listen over redaktørene:

Olaf O. Olsen (Berg)       1886-1890
Ivar Sæter          1890-1891
Rasmus Steinvik            1891-1892
Olaf O. Olsen (Berg)       1892-1897
Johan Langen    1897-1900
Ola Storeng        1900-1904
Johs I Ødegård  1900-1906
Charles Kent      1906-1907
H. Didriksen       1908-1909
Ludvig Raaness 1909-1913
Kr. Floor              1909-1925
Olaf Strømmevold          1925
Olav Kvikne        1925-1943
(Avisa stoppet av Nazi-myndighetene resten av krigen)
Olav Kvikne        1945-1958
Johan Falkberget             1945-1948
Arnljot Eggen    1948-1956
Olav Stokke       1956-1957
Arvid Andersen 1957
Arnulf Grut         1957-1958
John Fossum     1958-1969
Arne R. Dahl       1969-1971
Jens Olai Jenssen            1971-1976
Øyvind Næss     1976
Per Bergsvendsen           1976-1979
(Avisa konkurs – åtte års opphold)
Kjell T. Olsen     1987
Gudbrand Grøt 1987-1990
Roald Møller      1990
Asbjørn Forseth               1990-1992
Erling Sven Busch            1993-1994
Einar Galaaen   1994-1995
Bjørn Kvaal         1994-1998
Bjørn Tore Hindklev        1995-1998
Inge Morten Smedås     1998-2002
Jon Høsøien       2002-2012 (oktober)
Bjørn Tore Hindklev        2012-2018 (september)
Anita Sivertsgård             september-desember 2018
Nils Kåre Nesvold            2019-