Stipendrapporter fra 1990-tallet

I perioden 1990 til 1999 ble det trykket egne stipendrapporter som gjorde rede for arbeidet i Pressemuseet. Her finnes både tekst og bilder, med oversikt over hva slags utstyr som finnes i museet, og hva som ble gjort av vedlikeholdsarbeid.

I nyere tid er rapporteringen fra Venneforeningen til Pressemuseet Fjeld-Ljom blitt gjort digitalt og lagt ut på foreningens hjemmeside, som du nå leser.

Vi har digitalisert de gamle stipenderapportene, så de også skal være tilgjengelige på hjemmesiden, og de kan leses som PDF-dokumenter her:

1990
1994
1996
1997
1998
1999
2000