Årsmelding 2011

Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner: Årsmelding 2011

Årsmøtet 2010 ble holdt 9. april 2011 med 10 medlemmer tilstede
Årsmøtet valgte følgende styre- og varamedlemmer
Styremedlemmer:
Per Hvamstad (2010-2011) på valg
Carl Peter Løken (2011-2012)
Jens Hystad (2011-2012)
Arne Ingar Bækken (2010-2011) på valg
Jon Høsøien (2010-2011) på valg

Varamedlemmer
Ragnar Løkken (2010-2011) på valg
Brynhild Nilsgård (2011-2012)

Styreleder for ett år:
Per Hvamstad