Gamle aviser på nett

Store skannere brukes ved digitalisering av aviser.

Nasjonalbiblioteket (NB) forvalter store deler av vår felles historiske arv. Avisene er en del av denne arven, og stadig flere gamle aviser blir tilgjengelige for alle interesserte, via Internett, på nettadressen www.nb.no. Nå er også de første årgangene av gamle Røros-aviser digitalisert.

Det er noen årganger av Arbeidets Rett som alt kan søkes opp på nettet, nærmere bestemt de 300 avisene fra januar 1918 til desember 1923. Foreløpig finnes ingen av de andre rørosavisene fra denne tiden skannet inn og gjort tilgjengelig på nettet, men dette vil komme.

Avdelingsleder Svein Arne Solbakk ved NB sier at de har ikke mindre enn 75 millioner avissider som skal digitaliseres, og de er knapt halvveis i arbeidet. Hittil er cirka 32 millioner avissider skannet inn, og om NB får beholde dagens ressurser til avisdigitalisering, så vil de i all hovedsak være ferdig med avisdigitaliseringen om ti år.

RETTIGHETER

Nyere aviser kan også søkes opp på nettet, men det er bare aviser eldre enn fra 1924 som kan leses online. Årsaken til dette er at alle rettigheter til publisering og distribusjon av avisene (som andre åndsverk) ligger hos utgiver. Ønsker man å lese i nyere utgaver av avisene, kan dette gjøres i bibliotekets lokaler.

De gamle Røros-avisene finnes også innbundet ved Røros Bibliotek, for de som er nysgjerrig på hva avisene skrev om i gamle dager. Men leter man etter noe spesielt, kan det være en tidkrevende øvelse å lete gjennom de store permene.

Avdelingsdirektør Svein Arne Solbakk

SØK I FRIKTEKST

Den store fordelen ved avisene som gjøres digitalt tilgjengelig over www.nb.no, er at man kan søke i fritekst i avisene. Teksten tolkes automatisk ut fra de digitaliserte bildene. For nyere aviser blir resultatet av dette meget nøyaktig, mens det er litt større utfordringer knyttet til å tolke teksten ut fra gamle aviser med gotisk skrift. Men ved hjelp av de søketeknikker som er tilgjengelig, så vil man likevel ha gode muligheter til raskt å finne teksten man er på jakt etter.

For eksempel vil man ved å søke i de 300 tilgjengelige utgivelsene av «Arbeidets Ret» få 47 treff på søkeordet «Falkberget».

Avdelingsleder Solbakk ved NB kan ikke si når de første årgangene av Fjeld-Ljom og de andre Røros-avisene vil bli digitalisert, men vi kan jo håpe at disse avisene rykker fram i køen, også fordi Røros har et pressemuseum.

(Artikkel trykket i Museumsavisa Fjeld-Ljom september 2018)