Dugnad juni 2021

Deler av dugnadsgjengen samlet til kaffepause. Fra venstre og rundt bordet medsols: Ragnar Løkken, Gunnar Tronesvold, Torbjørn Eng, Arvid Rotbakken, Carl P Løken, Tore R Tøndevold og Jens Hystad.

Samtidig med at sommervarmen kom til Bergstaden første uka i juni 2021, ble det gamle avishuset ved Hyttelva igjen fylt av dunsten fra smeltet bly og knitringen fra de gamle settemaskinene. Den alltid like ivrige dugnadsgjengen var igjen samlet for å etterse og vedlikeholde maskiner, og for å gjøre klar sats til museumsavisa som skal trykkes i september, når det igjen blir dugnadssamling og åpne dager i museet.

Nesten alle dugnadsmedlemmene er godt voksne mennesker som stort sett har fått sine to vaksinestikk, og således kunne reise og omgås hverandre med en viss trygghet mot smittefare og pandemi som har lagt en demper også på aktiviteten til Venneforeningen til Pressemuseet Fjeld-Ljom.

Her er noen billedglimt fra sommerens samling:

Carl P Løken (t.v.) og Arvid Rotbakken diskuterer noen finurligheter med trykkmaskinen.
Hva skjer her ‘a? Jens Hystad (t.v.) og Torbjørn Eng stikker hodene sammen over et problem med settemaskinen.
Ragnar Løkken og Marit Brandsnes ved ombrekkerbordet der blysatsen settes sammen til ferdige sider.