Dugnad og opplæring 2013

Vellykket dugnadshelg med opplæring

Det ble ei svært vellykket dugnadshelg 18-20. april 2013 med start på opplæringsprosjektet. «Lærlingene» Torbjørn Eng, Oslo, Bjørn-Erik Eriksen, Oslo Gunnar Tronesvold, Namsos og Arne Wold, Lillehammer brukte ikke lang tid før de ble litt kjent med settemaskiner, trykkpresse og «Ludlowen». Men så er det også «lærlinger» med et godt grunnlag fra yrkesliv og utdanning. Fjeld-Ljoms trufaste dugnadsgjeng, som kjenner maskinene ut og inn, bisto med sine erfaringer og knep. Faglig rådgiver ved SIKA Maihaugen Tore Tøndevold har lagt opp et 4-årig løp, med opplæring og kunnskapsoverføring, slik at det også i framtida skal være mulig å produsere avis på gammelmåten og ved bruk av det unike utstyret som finns i Fjeld Ljom. Det er gamle maskiner som alle har sine spesialiteter som bare læres gjennom bruk og erfaring, men i helga ble det lagt et godt grunnlag. Neste samling er bestemt til 19.-21. september 2013. Da skal det produseres avis!

Se bilder og les rapporten fra opplæringsprosjektet.