Dugnad september 2021

Trofaste slitere i dugnadsgjengen gjennom mange år, foran en av settemaskinene. Carl P Løken (t.v.) og Ragnar Løkken.

Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner har i dagene 22. til 25. september gjennomført en ny vellykket dugnadsuke.

Nestor. altmuligmann og mangeårig krumtapp i alt som rører seg i Fjeld-Ljom, Jens Hystad. Alltid like blid.

Som alltid på høsten er den prioriterte oppgaven å få gjort ferdig årets utgave av museumsavisa, som produseres på det samme utstyret som ble brukt i den daglige avisproduksjonen fram til 1975.

Pressemuseet med flagget til topps på Åpen dag, 25. september 2021

Årets, og tidligere utgaver av museumsavisa, kan du lese her.

I tillegg avisproduksjon ble selvsagt, også som alltid, mye tid brukt til ettersyn og vedlikehold av maskinene. Både settemaskinene, Ludlow tittelsetteren og trykkmaskinen har sine år på baken og sine nykker som ikke alltid er like lett å forutse. Vi er derfor helt avhengige av de godt skolerte folkene i dugnadsgjengen, ellers ville det ikke blitt noe avis.

I tillegg til dugnad og avisproduksjon, sto også Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner som arrangør av et seminar på Bergstadens Hotel fredag ettermiddag, under tittelen «Dialog i det offentlige rom – før og nå».

Marit Brandsnes er ikke redd for å få litt trykksverte på seg når hun arbeider med ombrekking av museumsavisa.

En lydhør forsamling hadde samlet seg, fortsatt med en meters avstand til hverandre, denne siste dagen før restriksjonene knyttet til Covid-pandemien endelig ble lettet på.

Fire interessante foredragsholdere snakket om mediehverdagen i vår tid – opp mot hvordan det var i tidligere tider, ut fra hvert sitt ståsted.

Nils Kåre Nesvold er redaktør i Fjell-Ljom i dag, og har tatt avisa fra å være en ren papiravis til nå også å være til stede på nett, 24 timer i døgnet, uka rundt. Dette har bidratt til å gi den gamle ærverdige publikasjonen et løft.

Lars Os ble intervjuet av Jan Erik Øvergård, mens Nils Kåre Nesvold (med ryggen til) betjente kamera og dokumenterte hele seminaret.
Lars Os

Lars Os, NRKs nye mann i Washington DC, er blitt et kjent navn for mange etter at han begynte å dukke opp på skjermen foran kamera. Opprinnelig var han stasjonert i USA som frilans fotograf, men da alle NRKs medarbeidere ble kalt hjem på grunn av pandemien, stilte Lars seg foran kamera og begynte å rapportere. En svært så bratt læringskurve, innrømmet han i intervjuet som sambygdingen Jan Erik Øvergård hadde laget med ham over Teams.

Marit og en entusiastisk elev, Adrian.

Marit Brandsnes, er lærer i grafiske fag ved Arbeiderbevegelsens folkehøyskole på Ringsaker, og et aktivt medlem i dugnadsgjengen til Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner. Hun har tatt i bruk gamle teknikker og gamle maskiner i undervisningen, for å gi elevene sine forståelsen av typografiske begrep og design i en heldigital verden. Marit hadde med seg tre elever fra skolen som bidro både på seminaret, og som sørget for dokumentasjon av alt som foregikk i regi av Venneforeningen denne uka. Alle bilder på denne siden er tatt av elevene.

Liv Maren Mæhre Vold styrer nettavisene i Nord-Østerdal.

Liv Maren Mæhre Vold, var den siste ut i rekken av interessante foredragsholdere. Hun er redaktør for de tre nettavisene «Tynsetingen», «Alvdal midt i væla» og «Folldalsportalen». Ingen av disse publikasjonen har noen gang vært utgitt som papiravis. Liv Maren snakket om de fordeler det har økonomisk å slippe kostnader til papir og distribusjon, samtidig som det også innebærer nye utfordringer å publisere døgnkontinuerlig på nett, der mange lett kan hisse seg opp og skrive kommentarer som går ut over folkeskikken.

Nils Kåre Nesvold stilte også med videoutstyr for dokumentasjon av seminaret, og fikk bistand av de tre dyktige elevene fra Ringsaker folkehøyskole til dette. Videodokumentasjonen vil også bli gjort tilgjengelig på nett etter hvert.

Grunnet pandemien og avlyst dugnad i mars, var Venneforeningens årsmøte utsatt til september. Dette ble gjennomført i bakkant av seminaret, før påmeldte medlemmer samlet seg til felles middag.

Per Hvamstad fikk etter eget ønske avløsning som styrets leder. Som ny leder ble valgt Jan Erik Øvergård, som dermed rykker opp fra nestledervervet. Jens Hystad ble valgt til nestleder. Protokoll fra årsmøtet kan leses her.

Alt i alt nok ei vellykket dugnadsuke i regi av Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner.

Alle bildene til denne artikkelen er tatt av elever fra Arbeiderbevegelsens Folkehøyskole på Ringsaker, som deltok i årets dugnad som ledd i Kulturvernforbundets tiltak «Ung perspektiv».

Foto: Adrian Vad Flaaten, Knut Granås-Brattland og Martinus Høybakk Olsvik.

Videodokumentasjon fra seminaret «Dialog i offentlig rom – før og nå» kan ses her:

Gunnar Tronesvold har vært med i mange år og er en dreven maskinsetter.

 

Torbjørn Eng har sin faste plass ved settemaskinen når det er dugnad i Fjeld-Ljom.
Siste runde gjennom trykkmaskinen med årets utgave av Fjeld-Ljom. Falsemaskinen bretter avisa.

 

Årets utgave, med hovedoppslag om stemoderlig behandling av kvinnelige typografer opp gjennom tidene.

 

Blyfersk avis ble delt ut på seminaret fredag 24. september, og folk kastet seg straks over avisa.