Dugnads- og opplæringshelg 2014

Vellykket dugnads- og opplæringshelg
18. til 21. sept. 2014

 

Årets produksjon av Fjeld-Ljom var svært vellykket. Avisen ble produsert allerede fredag ettermiddag og kunne denne gang distribueres fredag ettermiddag og lørdag morgen. Takket være lokale aktører, Karl Ole Solli og Ragnar Løkken, og diverse forfattere, var en god del settearbeid unnagjort på forhand. Resten tok dugnadsgjengen og «lærlingene» unna på torsdag og fredag. Mannskapet og ikke minst maskiner fungerte utmerket. Resultatet av opplæringa under ledelse av Tore Tønevold, Norsk Håndverksinstitutt begynner å vise resultat. Takket være vellykket produksjon fikk mannskapet tid og ro til å bli bedre kjent med maskinene og oppgavene sine.

I løpet av forsommeren har vi fått en Intertype settemaskin fra 1960 åra brukt hos Hojem Trykkeri, Namsos. Maskinen har kommet innendørs, reingjøring har begynt og det store spørsmålet er om maskinen kan settes i drift. Det er viktig for Pressemuseet å sørge for å ha maskiner og deler som kan erstatte eller supplere eksisterende utstyr når det blir nødvendig.

Lørdag var det åpent hus og et hyggelig tilsig av interesserte og nysgjerrige besøkende som ville bli bedre kjent med avishuset ved Hitterelva, et unikt teknisk og intellektuelt kulturminne.