Høstdugnad oktober 2023

Dugnadsgjengen og besøkende samlet utenfor avishuset. Snøværet gjorde Røros-besøket ekstra eksotisk for våre venner fra Portugal.

I dagene 2. til 7. oktober 2023 hadde vi høstdugnad i avishuset Fjeld-Ljom, med mange tilreisende både fra fjern og nær.

Årets museumsavis ble produsert i samarbeid med lærere og elever fra Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), mens besøkende fra Portugal, Estland og Belgia kom for å lære bruk og vedlikehold av settemaskiner, som ledd i vårt EU-finansierte prosjekt.

Høstdugnaden var lagt noen uker senere enn vi vanligvis pleier å møtes i avishuset. Derfor var det kanskje ikke direkte overraskende at det kom et snøvær som bød på litt utfordringer for de som hadde tatt turen til Røros på sommerdekk. Men heldigvis gikk det bra med alle, og for våre besøkende fra Portugal var opplevelsen av snø ikke så rent lite eksotisk, forsto vi.

Carl Peter Løken innvier Luis og Pedro fra Portugal i noen av Linotypens hemmeligheter.

Luís Oliveira og Pedro Matos kom hele veien fra Portugal til Røros. De arbeider til daglig med et forskningsprosjekt ved det teknologiske senteret Polytechnic i byen Tomar, der de skal bidra til å sikre de typografiske verktøyene for ettertiden. Samlingene i Tomar inkluderer flere maskiner noenlunde identisk med de vi har i Fjeld-Ljom, og de to portugiserne uttrykte stor tilfredshet med erfaringene fra det ukeslange oppholdet på Røros.

Danila Rygovskiy er en student som når har fått ansettelse ved museet Typa i Estland, der han blant annet skal arbeide med maskiner tilsvarende våre på Røros.

Maarten Renckens er en dedikert og fortsatt ganske ung belgier som tross sin alder har opparbeidet en betydelig kompetanse innen settemaskiner.

Danila og Maarten ved Typographen.

Han benyttet besøket på Røros til å fordype seg i vår Typograph settemaskin som ikke har vært operativ på ganske mange år. Kanskje litt typisk for alle de besøkende, så ga Maarten uttrykk for at han mer enn gjerne vil komme tilbake til Pressemuseet og bistå oss i arbeidet med å sikre at maskinene er operative også i fremtiden.

Ivrige studenter ved ombrekkerbordet i Fjeld-Ljom, i ferd med å lage plakat til utstillingen i galleri Kunst og Kaos. Fra venstre: Saralinn Hembre Singstad, Ingrid Helland, Kainat Jawaid og Åsta Sparr.

Gjennom hele 2023 har Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner kjørt et prosjekt sammen med Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), der vi har overlatt ansvaret for innhold og utforming av avisa til lærere og studenter ved skolen. Den første gruppen fra KHiO var på Røros i mars, og nå i oktober kom en ny gruppe for å fullføre prosjektet.

Det ferdige produktet, årets museumsavis som ligner svært lite på noen av de avisene som før er laget i Fjeld-Ljom, ble presentert i galleriet Kunst og Kaos på Røros, sammen med en utstilling av elevarbeider fra KHiO.

Samarbeidet mellom KHiO og Venneforeningen er støttet av Grafill, og alle parter er enige i at det har vært vellykket. Venneforeningen ønsker å utvikle denne typen samarbeid med kunstmiljøer også i fremtiden.

De fire studentene (f.v.) Saralinn Hembre Singstad, Ingrid Helland, Kainat Jawaid og Åsta Sparr sammen med lærerne (bak f.v.) Ane Thon Knutsen, Stefan Ellmer og Siri Dokken.