Leder 2019

Per Hvamstads lederartikkel i museumsavisa 2019

Nok en gang har dugnadsgjengen i Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner levert! Avisen du holder i handa er et unikt produkt, produsert på gammelmåten med blysats.

Dagens avis er dessuten vår honnør til de som introduserte boktrykkerkunsten. Boktrykkerkunsten i Norge har 500 års jubileum. De første bøkene kom i 1519, altså bare noen år etter at Gutenberg hadde funnet opp kunsten. Det var erkebiskopen i Nidaros, Erik Valkendorf, som sørget for at «Breviarium Nidrosiense» og «Missale Nidrosiense» ble trykket.

Det er stor stas, men også en skrekkblandet fryd, å stå i en 500 års tradisjon. Det er alltid en trygghet å kunne lene seg på en solid tradisjon, men så presser utfordringene på: Vil vi klare å fortsette produksjonen, videreføre fagkunnskapen og holde de gamle maskinene operative? Vi ligger godt an til å klare oppgavene våre også i framtida. Det er lagt ned et systematisk arbeid sammen med Norsk Håndverksinstitutt, og vi har en gjeng med dugnadsarbeidere som kan sørge for at et 500 år gammelt handverksfag lever videre og tas i bruk i nye sammenhenger.

Fjorårets tema for kulturminnedagene «Typisk norsk – ikke bare norsk», var midt i blinken for oss, årets tema «Framtidas kulturminner» viser hvilke utfordringer vi står over for.

Hvilke muligheter har vi for å løse våre oppgaver i framtida og blir vi hørt? Offentlige dokumenter gir viktige signaler. På kulturvernområdet kommer det nye utredninger både i kulturminne- og museumssektoren. Frivilligheten gis også en omfattende drøfting. Det er en kjensgjerning. Uten stor frivillig innsats, er det ikke mulig å drive et så omfattende kulturvernarbeid som i dag. Kommer det konkrete forslag som styrker frivilligheten?

Det skjer også en omfattende regional omorganisering, fylkeskommune og kommune får større ansvar også for vår sektor. Vil Trøndelag fylkeskommune se det som ekstra utfordring å føre tradisjonen fra erkebiskopen og 1519 videre?

Uansett statlig og regional struktur, kulturminnene ligger lokalt og det lokale samspill må sikres. Der kan vi vise til synlige resultat: Avishuset er nymalt; huseier, Stiftelsen Rørosmuseet, og forvalter, Musea i Sør-Trøndelag – Rørosmuseet, har tatt ansvar. Venneforeningen har produsert avis og holder Trøndelags 500-årige tradisjon levende.