Leder 2021

Ny regjering

Av Per Hvamstad

Per Hvamstad

Det er ikke ofte at ærverdige Fjeld-Ljom, i blysats, kan ønske ei ny regjering velkommen. Til og med før den er helt etablert.

Vi ser med forventning fram til den nye regjeringa og forventer stor innsats innen museums- og kulturvern og at den frivillige innsatsen får sin plass og aksept.

Før sommeren behandlet Stortinget museumsmeldinga «Musea i samtida. Tillit, ting og tid». Komiteen hadde kritiske bemerkninger til meldinga og den frivillige innsatsen, eller rettere sagt mangel på sådan. Det ble konstatert med beklagelse at frivilligheten har stått på stedet hvil. Komiteen understreket at mer profesjonell styring og flere faglige stillinger ikke skal erstatte et nært samarbeid med frivillige. Komiteen så på de frivillige som en stor ressurs for museas arbeid og som ei viktig bru til samfunnet rundt musea, det gjelder ikke minst i formidling og ivaretaking av ikke-materiell tradisjon, arbeidsoperasjoner og kultur der frivillige er vesentlige kunnskapskilder.

Det er bare for den nye regjeringa å ta fatt!

HØRINGSOPPLEGG

Komiteens flertall, Ap, Sp, SV og FRP meinte at regjeringa i for liten grad har tatt alvoret i disse utfordringene innover seg, og at museumsmeldinga i for liten grad foreslår endringer som kan skape vekst i det frivillige engasjementet rundt våre museer. Komiteens mindretall, nå regjeringsgrunnlaget, AP, Sp SV, fremmet dessuten følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen gjennomføre et høringsopplegg med frivillige knyttet til dagens museer og deretter på egnet måte fremme forslag i Stortinget om tiltak som kan stimulere til økt frivillig engasjement i alle deler av museums-Norge.»

OPPMUNTRENDE

Stortinget har gitt klar beskjed om mer aktivt samvirke mellom profesjonell og frivillig innsats i norsk museums- og kulturvernarbeid. Det er ei oppmuntrende melding for Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner. Dugnadsgjengen representerer en unik kompetanse når det gjelder gammel avisteknikk. Dette er en kompetanse som må vedlikeholdes og utvikles. Frivillig innsats må styrkes lokalt og sentralt!