Leder 2022

Drivkraft

Tema for Kulturminnedagene i 2022 er «Drivkraft». Knapt noe annet sted enn i Pressemuseet Fjeld-Ljom kan dette temaet passe bedre for kulturvernarbeidet som utføres. Venneforeningen, som har laget denne avisa, har drevet sitt arbeide i over 30 år, og derigjennom sørget for at hus og maskineri er minst like operativt som da siste ordinær Fjell-Ljom ble produsert på det gamle utstyret i 1975.

All innsats i regi av Venneforeningen er ubetalt dugnadsarbeide, utført av frivillige som tar seg tid til å reise til Røros flere ganger i året, bare for å kunne arbeide med det gamle utstyret.

Blant dugnadsmedlemmene finnes det personer som har over tretti års fartstid, men som fortsatt er like ivrige.

 

HØYDEPUNKT

Hvor henter de sin drivkraft fra, kan man kanskje spørre seg. Men faktum er at disse dagene på Røros, to-tre ganger i året, er et høydepunkt for alle sammen. Det er noe ved lukten av det flytende blyet i settemaskinenes gryter, trykksverten som er overalt og som kleber seg til både fingre og klær, og den helt spesielle stemningen som bor i huset og inventaret der. Ganske enkelt fordi Fjeld-Ljom, vaglende på sine pæler ved Hyttelva, er både autentisk og unikt. Huset og utstyret er som det var da typografene gikk over til nye produksjonsmetoder. Knapt noen tenkte den gangen på at det måtte være viktig å bevare Fjeld-Ljom som museum. Drivkraften til dette kom først flere år seinere. Avisfolk flest hadde mer enn nok med å lage avis på nye måter, med offsettrykk og datatekniske hjelpemidler.

 

REDDET

Krefter utenfra, andre avismennesker, så Fjeld-Ljoms potensiale som fremtidig museum. Ved forening av alle gode krefter, ble huset reddet. Det ble museum i 1986 og Venneforeningen ble stiftet i 1991. Resten er historie, som det heter. Og la drivkraften sørge for at museet fortsetter å leve inn i framtida.

Jan Erik Øvergård