Leder 2023

Levende kulturarv

Årets museumsavis skiller seg fra de som vi har laget de foregående år. Alle avisene kan for øvrig lastes ned og leses som pdf på nettstedet vårt www.fjeld-ljom.no. Men ei avis trykket i boktrykk med over femti år gammelt utstyr, gjør seg selvsagt best på papir.

De fire studentene (f.v.) Saralinn Hembre Singstad, Ingrid Helland, Kainat Jawaid og Åsta Sparr sammen med lærerne (bak f.v.) Ane Thon Knutsen, Stefan Ellmer og Siri Dokken.

Studenter og lærere ved linje for grafisk design og illustrasjon ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) har stått for innhold og utforming av årets avis, med ganske så frie tøyler. I Venneforeningen ser vi de unge kunstnernes nysgjerrighet og tilnærming til vårt gamle fag som både spennende, utfordrende og givende. Fagkunnskap skal overleveres fra en generasjon til neste, om faget skal overleve. Og da må vi som er gamle kunne erkjenne med et oppmuntrende smil at de som er unge utnytter settemaskiner, håndsats og trykk på vis som kan være nytt og uvant for oss. Særlig i erkjennelsen av at utstyret vi holder liv i her i Pressemuseet ikke lenger har noen plass i vanlig kommersiell trykkerivirksomhet.

Tema for årets Kulturminnedager er «Levende kulturarv». Dette synes vi passer godt til samarbeidet mellom KHiO og Venneforeningen, og det synes man tydeligvis også sentralt i Kulturminnedagene, for de har bevilget oss 10.000 kroner i støtte til årets aktiviteter.

Et annet prosjekt har tatt oss gjennom et trangt nåløye, som en av ti er vi funnet verdig til et tilskudd fra European Heritage Days, som er den europeiske moderorganisasjonen til Kulturminnedagene. Gjennom Europarådet og EU-kommisjonen er vi innvilget 9.900 euro i støtte til organisering av opplæring i bruk og vedlikehold av settemaskiner, på europeisk basis. I arbeidet med å rekruttere og utdanne nye entusiaster så må vi heve blikket utenfor Røros og utenfor Norge, og samarbeide på europeisk basis.

Vi håper at man også nasjonalt og ikke minst lokalt kan få øynene opp for dette perspektivet.

Jan Erik Øvergård