Lillesandspressa god som ny med trykkvalser fra Sunne

Petter og Maria – og de nye valsene i Lillesandspressa.

Trykkmaskina som står i rødbygget i Pressemuseet Fjeld-Ljom har vært en tro tjener i avisproduksjon i mange år. Pressa ble brukt i Kristiansands Dagblad fra 1902 til 1905, før den ble overdratt til LIllesandsposten, der den tjente helt fram til 1973, hele tida med manuell pålegging og falsing. Den kan drives med elektrisk motor – eller med håndkraft, slik vi nå gjøre i Pressemuseet, etter at den er blitt pusset opp og har fått nye valser og er klar til bruk.

Oppslaget ved siden av pressa viser at den er levert av det tyske firmaet Johannisberg am Rhein, firma Klein, Forst & Bohn Nachvolger. Firmaet var aktivt fra rundt 1900, og denne maskinas opprinnelse er nok fra tidlig 1900. Trolig har denne trykkpressa også store likheter med den som ble benyttet i Fjell‐Ljom før man fikk på plass den italienske Nebiolo‐pressa som vi nå bruker til å trykke museumsavisa, og som var i normal produksjon fram til 1975.

Arvid, Jens, Bjørn-Erik og Petter prøvekjører nye valser.

NYE VALSER

I løpet av de siste dugnadene har frivillige fra Venneforeningen brukt en god del timer på å pusse opp og sette i stand Lillesandspressa, slik at den igjen kan brukes til trykking. I en knipe kan denne pressa fungere som reservemaskin når vi skal trykke avis.

Noe av det mest vitale i ei trykkpresse er valsene som skal sørge for jevn fordeling av trykksverte til sideformene med sats, titler og bilder. Valser skal også sørge for riktig belastning når papiret trekkes fram og legges over trykkformene.  I et trykkeri er valser forbruksvare som må skiftes ut med jevne mellomrom, avhengig av hvor mye maskinene brukes. Valsene må også vedlikeholdes riktig, med utvasking etter bruk. Dette er kunnskaper som vi besitter i Venneforeningen.

Men valsene må vi hente fra Sverige.

Conny Nordvall turnerte Norge med danseband som sikkert spilte mye vals – nå er det trykkvalser som gjelder.

DANSEBAND

I Sunne, i Värmland, midt i Sverige, ligger bedriften Böttcher Systems som produserer gummierte valser i praktisk talt alle størrelser. Om lag en tredel av produksjonen går til grafisk industri. Og høsten 2022 laget de nye valser til Lillesandspressa på bestilling fra Venneforeningen. Valsene ble bekostet av MiST/Rørosmuseet.

Da vi er på besøk for å hente valsene til Lillesandspressa får vi også en kjapp rundtur i bedriften som har 27 ansatte. Produksjons- og kvalitetssjef Conny Nordvall forteller at den svenske delen av selskapet Böttcher ble kjøp opp at det tyske moderselskapet i 2006. Moderselskapet har aner helt tilbake til 1725.

Hørt navnet Conny Nordvall før? tenker du kanskje. I så fall ikke usannsynlig at du er inne i svensk dansebandmusikk. Han spilte i gruppa Contrazt i årene 2013 til 2018 og har også vært på Røros, i 2015, i en større dansegalla sammen med Ingemars.

Men nå er det altså valser som gjelder.

Mye justering må til, før alt faller på plass. Maria, Arvid og Bjørn-Erik i arbeid.

AVANSERT PRODUKSJON

De som trodde at gummi er gummi og valser er valser, må tro om igjen. Conny forteller at firmaet i Sunne arbeider med 580 ulike kvaliteter av gummi, og 20-30 av disse brukes i leveranser til grafisk industri.

Valser kan leveres som nye produkter, innen en rekke virksomheter, men i trykkerier er det minst like vanlig at godt brukte valser leveres inn for å bli bygget opp igjen rundt den samme kjernen. Slik vi også gjorde med valsene fra Lillesandspressa.

Böttcher i Sverige dekker leveranser til hele Norden, bortsett fra Danmark der moderselskapet har en egen filial.

Nå ser vi fram til å kunne kjøre prøvetrykking av litt ulikt materiale på Lillesandspressa i løpet av de kommende dugnadene i Pressemuseet Fjeld-Ljom.

Samtidig gir denne pressa et godt innblikk i – og praktisk erfaring i hvordan det var å trykke avis før vi fikk elektrisk drift av maskineriet og papirframtrekk ved hjelp av trykkluft.