Minneord Kåre Møller

Kåre Møller ved settemaskina i Fjell-Ljom. Foto: Rørosmuseet/arkiv.

Det var med sorg og vemod vi i januar 2022 mottok meldinga om at Kåre E. Møller var død. Med hans bortgang har Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner mistet en nestor. Med sin lange fartstid som typograf i avishuset ved Hyttelva, og siden aktiv forkjemper i arbeidet for at huset skulle bli et museum, så var det knapt noen som kjente arbeidsforhold, fag og rytme i Fjell-Ljom bedre enn Kåre.

Han startet i Fjell-Ljom som hjelpearbeider i 1955 og fortsatte som typograflærling etter militærtjenesten. Svennebrevet tok han i 1962 og arbeidet så som håndsetter, maskinsetter og ombrekker, så lenge blyet var i bruk. Karrieren ble avsluttet i Røros Trykk, blant annet med ansvar for den nye offsetmaskina.

Da det var stopp for utgivelsen av Fjell-Ljom sist på 1970-tallet, ble Kåre Møller en lokal krumtapp i arbeidet med å ta vare på huset og utstyret der. Han og andre ildsjeler, lokalt og sentralt, fikk sikret avishuset ved Hyttelva, som et unikt teknisk og intellektuelt kulturminne. Maskiner og kunnskap ble ført videre, slik at avis på gammelmåten igjen kunne produseres i 1994, med Kåre som drivkraft også i dette arbeidet. Han var den sjølsagte omviser da kulturstatsråd Valgerd Svarstad Haugland besøkte avishuset i 2004.

Kåre Møller var aktivt med i dugnadsarbeidet fram til helsa begynte å skrante. Men også seinere var han et høgt skattet besøk i avishuset når det var dugnad og aktivitet, og fagfolk fra hele landet var samlet på Røros. Det var også besøk han satte pris på. Det var en opplevelse å se ham komme over dørstokken, smilet og gleden spredde seg over ansiktet, samtalen med gamle og nye kollegaer kom fort i gang, og det kom både råd og oppmuntrende blikk til dugnadsmedlemmene som betjente de gamle settemaskinene.

Selv ble jeg kjent med Kåre da jeg i 1973 som pur ung journalistlæring begynte å springe trappa mellom redaksjonen og setteriet i Fjell-Ljom. Kåre vokste aldri fra gutten i seg, de gode historiene og gapskratten, som vi gjerne delte med ham. Lyspunkt i arbeidsdager som kunne være både lange og krevende for alle i avishuset, men som aldri fratok Kåre det smittende humøret hans.

Vi takker for innsatsen, smilet og oppmuntringen, og lyser fred over hans minne

For Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner
Jan Erik Øvergård
Styreleder