Minneord – Ragnar Dahl

Ragnar Dahl i arbeid ved ombrekkingsbordet i Fjeld-Ljom. I bakgrunnen Tore Heitmann.

Under dugnadsgjengens juli-samling i 2020 kom den triste meldinga om at Ragnar Dahl var gått bort, 90 år gammel.  Beskjeden ga anledning til å tenke gjennom og takke for innsatsen. Med sin faglige bakgrunn som boktrykker og posisjon som teknisk rådgiver i Norske Avisers Landsforening, har Ragnar Dahl betydd svært mye for arbeidet med å sikre det unike tekniske kulturminnet og avishuset ved Hyttelva. Han la ned en svært aktiv innsats fra starten av bevaringsarbeidet og utover 1990-åra. Viktig utstyr ble sikret og gradvis kunne det gamle maskineriet på nytt produsere avis på gammelmåten med blysats. Dahl sørget også for at Pressemuseet har ei stor og viktig samling grafisk faglitteratur.

Stor takk for innsats og samarbeid.

Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner

Per Hvamstad